Świąteczna atmosfera w DPS Szczyrzyc, czyli Opłatek Maltański

Już po raz trzeci, w okresie przedświątecznym, w Domu Pomocy Społecznej w Szczyrzycu odbył się Opłatek Maltański organizowany w partnerstwie z Powiatem Limanowskim. Uroczystość miała miejsce 6 grudnia i była okazją do przekazania sobie świątecznych życzeń oraz wysłuchania okolicznościowej inscenizacji słowno – muzycznej, przygotowanej przez podopiecznych DPS.

Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli władz samorządowych, reprezentację Dam i Kawalerów Zakonu Maltańskiego, pracowników oraz pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Szczyrzycu.


Spotkanie rozpoczęło się od uroczystej Mszy Świętej, celebrowanej przez bp Andrzeja Jeża w koncelebrze z Przeorem Opactwa Cystersów w Szczyrzycu – o. Szymonem Warciakiem oraz proboszczem tamtejszej parafii – o. Alojzym Pucia. Podczas Eucharystii miało miejsce poświęcenie obrazu Matki Bożej Szczyrzyckiej, ufundowanego przez państwa Barbarę i Adama Czepielów – również członków Zakonu Maltańskiego.


W wygłoszonej homilii ksiądz bp zwrócił uwagę na istotę ciepła, bliskości i zrozumienia jako na wartości, które powinny towarzyszyć nam nie tylko w okresie Bożonarodzeniowym, ale i przez cały rok. Tradycyjnie, po uroczystej Mszy Św. ksiądz bp Andrzej Jeż, w asyście Dam i Kawalerów Zakonu Maltańskiego, odwiedził chorych DPS – u, którzy nie mogli osobiście uczestniczyć w spotkaniu,  wspierając ich dobrym słowem oraz pasterskim błogosławieństwem.


Dalszą część uroczystości rozpoczęło przywitanie zgromadzonych gości przez Dyrektor DPS w Szczyrzycu –Justynę Pazdan. Korzystając z okazji, złożyła ona podziękowania na ręce Starosty Limanowskiego Jana Puchały, Przewodniczącego Rady Powiatu Limanowskiego –Tomasza Krupińskiego oraz członków Zarządu Powiatu za wsparcie oraz służenie pomocą w zakresie rozwoju i monitorowania placówki DPS.

Przewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego – Tomasz Krupiński, pokrótce przypomniał zgromadzonym historię Zakonu Maltańskiego oraz tradycję, którą stał się już coroczny Opłatek Maltański.


Głos zabrał również Starosta Limanowski –Jan Puchała, dziękując Przewodniczącemu Rady Powiatu Limanowskiego i Dyrektor DPS – u za organizację tego wydarzenia, księdzu bp za przewodnictwo we Mszy Świętej, wygłoszoną homilię oraz dobre słowo skierowane do podopiecznych DPS – u, a Zakonowi Maltańskiemu za opiekę sprawowaną nad placówką.


Kolejnym punktem spotkania był opłatek, będący dla gości okazją do złożenia sobie świątecznych życzeń. Miłym, świątecznym akcentem była również inscenizacja słowno – muzyczna, przygotowana przez podopiecznych DPS – u w Szczyrzycu. Optymistycznym akcentem, kończącym spotkanie, była kolacja wigilijna oraz wizyta Mikołaja, który obdarował podopiecznych drobnymi upominkami i wywołał uśmiech na twarzy uczestników. 

Źródło: www.powiat.limanowa.pl