18 stycznia 2018r.- spotkanie grupy wsparcia dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej zaprasza pracowników socjalnych i asystentów rodziny na drugie spotkanie grupy wsparcia, które odbędzie się 18 stycznia 2018r. w sali konferencyjnej 204 budynku B Starostwa Powiatowego w Limanowej o godzinie 12:30.

Udział w spotkaniu grupy wsparcia dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny umożliwi wzajemną wymianę doświadczeń, wsparcie w prowadzonych działaniach. Pracownicy ośrodków pomocy społecznej będą mogli otrzymać pomoc psychologiczną i prawną w zależności od zapotrzebowania.

Spotkania grupy wsparcia odbywać się będą raz w miesiącu w okresie pomiędzy 10-20 dniem miesiąca w czwartek w godzinach od 12:30-14:30 w sali konferencyjnej 204 budynku B Starostwa Powiatowego w Limanowej (ul. J. Marka 9, 34-600 Limanowa).

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie tutejszego Centrum przy ul. Józefa Marka 9 (I p., pok. 105), telefonicznie: 18/3337 912.

Szczegółowych informacji udziela Małgorzata Frączek.