Spotkanie opłatkowe w Domu Dziecka w Łukowicy

13 stycznia br. miało miejsce spotkanie opłatkowe w Domu Dziecka w Łukowicy. Jak co roku, wydarzenie to było okazją do wspólnego połamania się opłatkiem oraz kolędowania.

Spotkanie rozpoczęła Msza Święta, celebrowana przez proboszcza parafii Łukowica - ks. Wiesława Majcę. Następnie uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać programu artystycznego, przygotowanego przez wychowanki domu dziecka. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in Starosta Limanowski Jan Puchała, radni powiatu limanowskiego Agata Zięba i Czesław Kawalec, wójt gminy Łukowica Czesława Rzadkosz, proboszcz parafii Łukowica ks. Wiesław Majca, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej Monika Nawaleniec wraz z pracownikami oraz zaprzyjaźnionymi rodzinami podopiecznych.