31 stycznia 2018r. spotkanie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej zaprasza na spotkanie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie, które odbędzie się w dniu 31 stycznia 2018r. o godzinie 15:30 w sali konferencyjnej 204 budynku B Starostwa Powiatowego w Limanowej. Uczestnikom grupy przypominamy o zbliżającym się terminie spotkania.

Zachęcamy osoby doświadczające przemocy, będące jej świadkami do udziału w grupie wsparcia.

Udział w spotkaniu zapewni:

  • poczucie bezpieczeństwa, akceptacji i zrozumienia,
  • wzbudzenie w sobie motywacji do podjęcia działań prowadzących do rozwiązania problemu,
  • potrzebę przynależności poprzez nawiązanie relacji w grupie,
  • dzielenie się doświadczeniem i wzajemną pomoc w przezwyciężaniu trudności,
  • zdobycie wiedzy na temat zjawiska przemocy i jego mechanizmów,
  • redukcję napięcia i naukę sposobów radzenia sobie ze stresem oraz negatywnymi emocjami,
  • naukę zachowań asertywnych i komunikowania swoich potrzeb.

Osoby, które chciałyby dołączyć do grupy wsparcia zachęcamy do udziału w spotkaniu, a także do zmiany swojego życia i poprawy funkcjonowania. Grupa wsparcia ma charakter otwarty. Można do niej dołączyć w każdej chwili.

Serdecznie zapraszamy! 

Więcej informacji o prowadzonej działalności można zdobyć dzwoniąc pod numer (18) 3337 912. Informacji udziela Małgorzata Frączek.