Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy

Powstanie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy ma na celu wskazanie właściwych sposobów reagowania w sytuacji doznawania przemocy ze wskazaniem na przysługujące prawa i działania, które mogą podejmować poszczególne instytucje wspierające osoby w procesie radzenia sobie z kryzysem oraz w wychodzeniu z przemocy.

Podkreśla się, iż każdy człowiek ma niezaprzeczalne i niepodlegające dyskusji prawo do godnego życia w poczuciu bezpieczeństwa. Przemoc domowa godzi w wyżej wymienione podstawowe prawa człowieka, nie znajduje usprawiedliwienia. Jest przede wszystkim przestępstwem i złamaniem litery prawa. Wymaga podjęcia stanowczych, ukierunkowanych działań w celu zahamowania jej występowania i rozwoju. Udział w grupie wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie pozwoli na zwiększenie poczucia własnej wartości i wzrost kompetencji społecznych.

Pierwsze spotkanie grupy wsparcia odbyło się 31 lipca 2015r. Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania, które odbędą się w każdy ostatni czwartek miesiąca o godz. 15:30 w pokoju 204 w budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej.