Statut

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej zachęca mieszkańców Powiatu Limanowskiego do zapoznania się z dokumentacją określającą statut jednostki.

Statut zawiera istotne zapisy wskazujące na zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej w tym zadania własne powiatu z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.