Seniorzy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej poleca seniorom z obszaru Powiatu Limanowskiego zamieszczone, adresowane do osób starszych publikacje i podejmowane przez działające na terenie Powiatu Uniwersytety Trzeciego Wieku inicjatywy w tym promowaną aktywizację społeczną, edukacyjną i fizyczną osób starszych.

Podkreślając ważną rolę realizowanych lokalnych działań wspierających seniorów w podtrzymywaniu relacji społecznych, przełamywaniu barier,  a także w kształtowaniu w środowisku właściwych postaw społecznych wobec osób starszych wpływając tym samym na ich dobrostan psychiczny, rozwój intelektualny i jakość życia.