Logo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej

Powiatowe centrum pomocy rodzinie w Limanowej

Standardy pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców

Jaki jest cel tego projektu, w który włączyło się kilka czołowych w Polsce instytucji oraz ekspertów współpracujących z rodzinami?

Oto kilka najważniejszych argumentów za tym, że jest on potrzebny i wartościowy:

  • Standardy są usystematyzowanym zbiorem informacji mających pomóc dziecku i rodzicom w sytuacji rozpadu rodziny.
  • Głównym celem dokumentu jest dostarczenie wiedzy i wskazówek zabezpieczających potrzeby i interesy dziecka.
  • Standardy to baza informacji zarówno dla rodziców jak i dla profesjonalistów, których zadaniem jest ochrona dziecka znajdującego się w procesie rozpadu rodziny.
  • Chcemy, by „Standardy pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców” zapoczątkowały dyskusję społeczną o problemie.
  • Ważne też jest uzyskanie wsparcia organów rządowych dla rozwiązań systemowych tego zagadnienia.

Genezą powstania broszury „Standardy pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców” była konieczność scalenia i wykorzystania dobrych praktyk wypracowanych przez osoby pomagające dziecku i rodzinie. Wiedza pochodzi od doświadczonych ekspertów, m. in.: z organizacji pozarządowych, Prokuratorów, Sędziów, Kuratorów, Biegłych sądowych, Policjantów, Pracowników Socjalnych, Pedagogów, Psychologów, Mediatorów. Ponadto Standardy  konsultowano m. in. z Polskim Towarzystwem Psychologicznym oraz Instytutem Ekspertyz Sądowych im. Prof. Jana Sehna w Krakowie. Z zebranych od profesjonalistów ankiet wynika konieczność zadbania o warunki ich pracy, dostosowanie obciążenia pracy do możliwości działania.

Wypracowany po licznych spotkaniach ekspertów z Forum na tym etapie dokument, jest pierwszym krokiem na drodze prowadzącej do poprawy sytuacji Dziecka i Rodziców w procesie rozstania, a także wstępem do dyskusji i dalszych prac. Planowane działania to pokazanie problemu, zainicjowanie dyskusji, wymiana doświadczeń i poszukiwanie rozwiązań w środowisku Rodziców i profesjonalistów.

Standardy pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców -> POBIERZ BROSZURĘ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej", pcpr-limanowa.pl
https://pcpr-limanowa.pl/blog/2019/07/16/standardy-pomocy-dziecku-w-sytuacji-rozstania-rodzicow/