Logo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej

Powiatowe centrum pomocy rodzinie w Limanowej

Spotkanie grupy wsparcia dla rodziców zastępczych

Zapraszamy rodziców zastępczych z terenu Powiatu Limanowskiego na spotkanie grupy wsparcia, które odbędzie się w poniedziałek 27 września  2021 r. o godz. 15:00 w siedzibie Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej na ul. Matki Boskiej Bolesnej 16 w Limanowej.

Zachęcamy do uczestnictwa oraz wspólnej wymiany doświadczeń związanych z pełnieniem funkcji rodzica zastępczego. Udział w spotkaniach jest dobrowolny!

W związku z obostrzeniami związanymi z COVID-19 chęć uczestnictwa należy potwierdzić telefonicznie pod nr (18) 44-99-757.

Serdecznie zapraszamy!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej", pcpr-limanowa.pl
https://pcpr-limanowa.pl/blog/2021/09/21/spotkanie-grupy-wsparcia-dla-rodzicow-zastepczych-3/