Logo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej

Powiatowe centrum pomocy rodzinie w Limanowej

25.10.2021 r. – spotkanie grupy wsparcia dla rodziców zastępczych

Serdecznie zapraszamy rodziców zastępczych z terenu Powiatu Limanowskiego na spotkanie grupy wsparcia, które odbędzie się w poniedziałek 25 października 2021 r. o godz. 15:00 w siedzibie Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej na ul. Matki Boskiej Bolesnej 16 w Limanowej.

Zachęcamy do uczestnictwa oraz wspólnej wymiany doświadczeń związanych z pełnieniem funkcji rodzica zastępczego. Udział w spotkaniach jest dobrowolny!

W związku z obostrzeniami związanymi z COVID-19 chęć uczestnictwa należy potwierdzić telefonicznie pod nr (18) 44-99-757.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej", pcpr-limanowa.pl
https://pcpr-limanowa.pl/blog/2021/10/20/25-10-2021-r-spotkanie-grupy-wsparcia-dla-rodzicow-zastepczych/