Logo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej

Powiatowe centrum pomocy rodzinie w Limanowej

Konkurs “Zabawka sensoryczna – poznajemy świat zmysłami”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej zaprasza do udziału w konkursie „Zabawka sensoryczna – poznajemy świat zmysłami”.

Składanie prac konkursowych w terminie: 01-15.11.2022 r.

CEL KONKURSU

1.Stworzenie zabawki sensorycznej.

2.Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół specjalnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności/ orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

– zamieszkałych na terenie Powiatu Limanowskiego,

– lub uczących się w szkołach na terenie Powiatu Limanowskiego.

3.Kategorie wiekowe:

 • kategoria I – klasa I- IV
 • kategoria II – klasa V-VIII
 • kategoria III – szkoła ponadpodstawowa.

ZASADY ORGANIZACJI KONKURSU

 1. Uczestnicy składają prace wraz z formularzem zgłoszeniowym (stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) w terminie od 1 listopada 2022 r. do 15 listopada 2022 r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej (pokój 141).
 2. W przypadku Uczestnika do 18 roku życia formularz zgłoszeniowy podpisuje rodzic lub opiekun prawny.
 3. Technika wykonania pracy jest dowolna.
 4. Uczestnicy mogą wykonać pracę samodzielnie lub z niewielką pomocą rodzica bądź nauczyciela.

W przypadku prac zbiorowych wymagane jest złożenie formularza zgłoszeniowego przez każdego Uczestnika.

KRYTERIA OCENY

 1. Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie jedną pracę.
 2. Dopuszczalne są prace zbiorowe max. 2 uczestników.
 3. Komisja Konkursowa będzie oceniała prace zgodnie z kryteriami:
 • oddanie głównego przesłania konkursu,
 • samodzielnego nakładu pracy,
 • oryginalności ujęcia tematu,
 • estetyki wykonania,
 • oddziaływanie na wiele zmysłów.

WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW

 1. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej tj. pcpr-limanowa.pl
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 grudnia 2022 r. O terminie wręczenia nagród uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.
 3. Prace konkursowe zostaną wystawione w Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej w Limanowej „Buzodromie”.

WIĘCEJ INFORMACJI:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, tel. (18) 33 37 825

ZAŁĄCZNIKI:

REGULAMIN KONKURS “ZABAWKA SENSORYCZNA”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_Konkurs_Zabawka sensoryczna_2022

Plakat konkursowy Zabawka sensoryczna - poznajemy świat zmysłami

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej", pcpr-limanowa.pl
https://pcpr-limanowa.pl/blog/2022/10/04/konkurs-zabawka-sensoryczna-poznajemy-swiat-zmyslami/