Logo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej

Powiatowe centrum pomocy rodzinie w Limanowej

24 kwietnia 2023 r. – spotkanie grupy wsparcia dla rodziców zastępczych

Serdecznie zapraszamy rodziców zastępczych z terenu Powiatu Limanowskiego na spotkanie grupy wsparcia, które odbędzie się w poniedziałek 24 kwietnia 2023 r. o godz. 15:00 w siedzibie Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej na ul. Matki Boskiej Bolesnej 16 w Limanowej.

Zachęcamy do uczestnictwa oraz wspólnej wymiany doświadczeń związanych z pełnieniem funkcji rodzica zastępczego. Udział w spotkaniach jest dobrowolny!

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa telefoniczne pod nr (18) 44-99-757.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej", pcpr-limanowa.pl
https://pcpr-limanowa.pl/blog/2023/04/21/24-kwietnia-2023-r-spotkanie-grupy-wsparcia-dla-rodzicow-zastepczych/