Logo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej

Powiatowe centrum pomocy rodzinie w Limanowej

DOPALACZE- tutaj znajdziesz pomoc

Dopalacze to narkotyki wyjątkowo niebezpieczne dla zdrowia i życia człowieka. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej przeciwdziałając stosowaniu dopalaczy prezentuje przydatne numery infolinii, pod które dzwoniąc można uzyskać profesjonalną pomoc i wsparcie.

Ponadto informujemy o działalności poradni internetowej www.narkomania.org.pl – w której, można uzyskać anonimową pomoc on- line lekarza psychiatry, psychologa i prawnika. Dwa  razy w tygodniu można skorzystać z konsultacji za pośrednictwem chatu. Poradnia prowadzona jest na zlecenie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Warto zapoznać się z treścią artykułów poświęconych tematowi dopalaczy. Przeczytaj i zdobądź więcej informacji.

Infolinia Głównego Inspektoratu Sanitarnego 800 060 800 
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 
Telefon zaufania – problemy narkotykowe 801 199 990 
“Pomarańczowa Linia” dla rodziców, których dzieci sięgają po alkohol, narkotyki  801 140 068
Dziecięcy telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 12 12 12 

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci 800 100 100
Numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej 112 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej", pcpr-limanowa.pl
https://pcpr-limanowa.pl/dopalacze-tutaj-znajdziesz-pomoc/