Otwórz oczy! Zauważ mnie!

W dniu 29 września 2014r. odbyła się konferencja pn. „Otwórz oczy! Zauważ mnie!” Owocem konferencji była debata nad wypracowaniem wspólnych rozwiązań dotyczących problematycznych kwestii m.in. nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zwrócono uwagę na potrzebę wczesnego reagowania na problemy rodziny, sygnały mogące wzbudzać niepokój, a także na zagrożenia dla funkcjonowania rodziny.

W konferencji wzięli liczny udział Dyrekcja i Grono Pedagogiczne ze Szkół Powiatu Limanowskiego, przedstawiciele Zespołu Kuratorów Sądowych Sądu Rejonowego w Limanowej oraz Przewodniczący Gminnych i Miejskich Zespołów Interdyscyplinarnych, pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Limanowej.

Omówiono również projekt pn. „Niebieska Skrzynka”. Zadeklarowano współpracę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, Komendy Powiatowej Policji w Limanowej, placówek edukacyjnych z terenu Powiatu Limanowskiego, a także instytucji i organizacji pożytku publicznego w walce ze wzrastającym zjawiskiem przemocy w otoczeniu. Uzgodniono kwestie związane z usprawnieniem systemu wzajemnej współpracy służb w tym Sądu, Komendy Powiatowej Policji w Limanowej, Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Limanowej, ośrodków pomocy społecznej i innych instytucji w związku z realizacją ustawowych obowiązków dotyczących procedury odbierania dziecka z rodziny w trybie interwencyjnym w sytuacji zagrożenia jego zdrowia lub życia.

W trakcie konferencji ogłoszono także konkurs plastyczny pn. „STOP PRZEMOCY”. Poświęcono uwagę problematyce wczesnego wspomagania rodziny, odbierania sygnałów wskazujących na obecność problemu przemocy w rodzinie, a także wspomagania działań oświaty i innych służb w walce z występowaniem zagrożenia przemocą zarówno w rodzinie jak i w szkole.

image_pdfimage_print