Logo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej

Powiatowe centrum pomocy rodzinie w Limanowej

Osoby stosujące przemoc w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej informuje, iż na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w zakładce: “Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” znajdują się ważne informacje skierowane do osób stosujących przemoc w rodzinie a także osób mających trudności z kontrolą emocji i rozładowaniem napięcia emocjonalnego. Prezentowane na witrynie internetowej treści zawierają bazy podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne, Kartę informacyjną dla osób stosujących przemoc w rodzinie i inne ważne treści z których można skorzystać sięgając po specjalistyczną pomoc i wsparcie.

 

 

Źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej", pcpr-limanowa.pl
https://pcpr-limanowa.pl/malopolski-urzad-wojewodzki-przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/osoby-stosujace-przemoc-w-rodzinie/