Logo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej

Powiatowe centrum pomocy rodzinie w Limanowej

Wyremontowanie i wyposażenie lokalu Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Barwy Polski i godło

ZADANIE DOFINANSOWANO Z BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH BUDŻETU WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

WYREMONTOWANIE I WYPOSAŻENIE LOKALU OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 110 000 ZŁ

DOFINANSOWANIE: 70 000 ZŁ

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej w okresie lipiec-grudzień 2021 r. realizuje zadanie pn. „Wyremontowanie i wyposażenie lokalu Ośrodka Interwencji Kryzysowej”.

Główny cel zadania:

Wyremontowanie i wyposażenie lokalu, w którym utworzony będzie ośrodek interwencji kryzysowej.

Cel szczegółowy zadania:

Świadczenie usług w ramach interwencji kryzysowej:

Grupa docelowa zadania:

Odbiorcą środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania jest Powiat Limanowski.

Bezpośrednimi odbiorcami są mieszkańcy Powiatu Limanowskiego.

Działania w ramach zadania:

Efektem (rzeczowym) realizacji zadania będzie wyremontowanie i wyposażenie lokalu Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej", pcpr-limanowa.pl
https://pcpr-limanowa.pl/osrodek-interwencji-kryzysowej-w-limanowej/