Logo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej

Powiatowe centrum pomocy rodzinie w Limanowej

Poradniki dla Członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych

 

Uwaga dziecko! Realizacja procedury „Niebieskie Karty” w sytuacji przemocy w rodzinie wobec dziecka
POBIERZ PDF
Model współpracy interdyscyplinarnej
POBIERZ PDF
Jak chronić małe dzieci przed krzywdzeniem
POBIERZ PDF
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY I GRUPY ROBOCZE
POBIERZ PDF

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej", pcpr-limanowa.pl
https://pcpr-limanowa.pl/publikacje-2/poradniki-dla-czlonkow-zespolow-interdyscyplinarnych-i-grup-roboczych/