Logo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej

Powiatowe centrum pomocy rodzinie w Limanowej

Publikacje

W publikacjach zawarte są istotne kwestie dotyczące funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Poruszane  tematy dotyczące niepełnosprawności mają charakter wielowymiarowy i interdyscyplinarny.

Oznacza to, iż prezentowane artykuły i doniesienia wskazują na aktualne problemy, które towarzyszą osobom z niepełnosprawnością oraz na podejmowane przez instytucje działania minimalizujące negatywne skutki napotykanych barier.

Ponadto w publikacjach można znaleźć informacje o realizowanych projektach, dostępnych formach wsparcia oraz o podejmowanych inicjatywach społecznych, kampaniach, a także organizacjach działających dla dobra osób niepełnosprawnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej", pcpr-limanowa.pl
https://pcpr-limanowa.pl/publikacje-5/