Logo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej

Powiatowe centrum pomocy rodzinie w Limanowej

Regulamin

paragraf

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej zachęca do zapoznania się z niżej zamieszczonym Regulaminem Organizacyjnym przyjętym Uchwałą nr 447/20 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r.  W/W Regulamin stanowi podstawę prawną prowadzonej działalności tutejszego Centrum.

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej", pcpr-limanowa.pl
https://pcpr-limanowa.pl/regulamin/