Logo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej

Powiatowe centrum pomocy rodzinie w Limanowej

Formy przemocy

Przemoc przybiera cztery podstawowe formy w tym:

  1. Przemoc fizyczną (np. bicie, popychanie, szarpanie duszenie itp.)
  2. Przemoc psychiczną (np. wyśmiewanie, szydzenie, poniżanie w obecności innych osób, brak szacunku, kontrolowanie i ograniczanie swobody kontaktu z bliskimi, ciągłe krytykowanie itp.)
  3. Przemoc seksualną (np. wymuszanie nieakceptowalnych zachowań seksualnych, gwałt, wymuszanie pożycia seksualnego itp.)
  4. Przemoc ekonomiczną i inne zachowania – (np. zmuszanie do oddawania posiadanych środków finansowych, uniemożliwianie odjęcia pracy, niszczenie rzeczy osobistych, pozostawianie bez opieki osoby chorej lub niepełnosprawnej, która sama nie może zadbać o siebie, zmuszanie do picia alkoholu, zażywania środków odurzających (narkotyków i leków) itp.)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej", pcpr-limanowa.pl
https://pcpr-limanowa.pl/stop-przemocy-w-rodzinie/formy-przemocy/