Logo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej

Powiatowe centrum pomocy rodzinie w Limanowej

Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej zamieszcza poniżej procedurę oraz wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów:

P R O C E D U R A udzielania osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

W N I O S E K o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Wymienione dokumenty obowiązują w roku 2021.

Osoba niepełnosprawna może starać się o dofinansowanie między innymi do:

 • protezy kończyn dolnych i górnych,
 • ortezy kończyn dolnych i górnych,
 • gorsetu i ortezy ortopedycznej,
 • obuwia ortopedycznego,
 • rękawa uciskowego, nogawicy uciskowej,
 • soczewki okularowej,
 • protezy oka,
 • lupy, monookulara i okularów lupowych,
 • aparatów słuchowych i wkładek usznych,
 • systemu wspomagającego słyszenie,
 • krtani elektronicznej,
 • rurki tracheostomijnej,
 • protezy piersi,
 • peruki,
 • cewników urologicznych,
 • worków do zbiórki moczu i stomijnych,
 • pieluchomajtek/ pieluch anatomicznych/ majtek chłonnych/ podkładów/ wkładów anatomicznych,
 • aparatu z maską do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego,
 • poduszki przeciwodleżynowej pneumatycznej,
 • materaca przeciwodleżynowego,
 • kuli łokciowej i pachowej,
 • balkonika albo podpórki ułatwiającej chodzenie,
 • pionizatora,
 • urządzenia multifunkcyjnego,
 • wózka inwalidzkiego ręcznego/ wózka inwalidzkiego dziecięcego / wózka inwalidzkiego wykonanego ze stopów lekkich/ wózka inwalidzkiego specjalnego/ wózka inwalidzkiego specjalnego dziecięcego,
 • siedziska ortopedycznego dla dzieci,
 • zbiornika na insulinę/ Sensora/Elektrody do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii/ Transmitera/ Nadajnika do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii.

Pełny wykaz wyrobów medycznych jest dostępny w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Wyznacza się limit dofinansowania do następujących przedmiotów:

Wykaz dofinansowań do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Więcej informacji jak uzyskać dofinansowanie i warunkach jakie należy spełnić zawartych jest w poniższym linku:

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej", pcpr-limanowa.pl
https://pcpr-limanowa.pl/blog/2021/02/03/dofinansowanie-do-zaopatrzenia-w-przedmioty-ortopedyczne-i-srodki-pomocnicze/