Logo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej

Powiatowe centrum pomocy rodzinie w Limanowej

Kolejny sprzęt w Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Ortopedycznego!

Barwy Polski i godło

Ze względu na wciąż rosnące zapotrzebowanie na sprzęt służący opiece nad osobami chorymi i z niepełnosprawnościami po raz kolejny dokonano zakupu sprzętów do Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Ortopedycznego.

Zakupiono:

  • 12 łóżek pielęgnacyjnych,
  • 19 koncentratorów tlenu,
  • 6 ssaków medycznych.

Na zakup sprzętów do Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Ortopedycznego przeznaczono kwotę 81.000,00 zł, z czego 64.800,00 zł stanowi dotacja pozyskana przez Powiat Limanowski od Wojewody Małopolskiego.

Przypominamy, że z Wypożyczalni mogą korzystać osoby z terenu Powiatu Limanowskiego, które utraciły sprawność organizmu i złożą pisemne oświadczenie wskazujące na konieczność korzystania z określonego rodzaju sprzętu w warunkach domowych.

Więcej informacji na temat działalności Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Ortopedycznego znajduje się w poniższym linku: https://pcpr-limanowa.pl/wypozyczalnia-sprzetu/

Osoby zainteresowane wypożyczeniem sprzętu proszone są o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, tel. (18) 33 37 825.

Koncentratory tlenu w Powiatowej Wypożyczalni Ssaki medyczne w Powiatowej Wypożyczalni Łóżka pielęgnacyjne, koncentratory tlenu oraz ssaki medyczne w Powiatowej Wypożyczalni

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej", pcpr-limanowa.pl
https://pcpr-limanowa.pl/blog/2021/12/03/9670/