Wypożyczalnia sprzętu

Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Ortopedycznego prowadzona jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej.

Celem działalności Wypożyczalni jest ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i procesom marginalizacji osób, które utraciły sprawność organizmu poprzez umożliwienie im szybkiego powrotu do aktywności fizycznej, społecznej i zawodowej, a także korzystanie z różnorodnych form rehabilitacji i terapii.

Z Wypożyczalni mogą korzystać osoby z terenu Powiatu Limanowskiego, które utraciły sprawność organizmu i złożą pisemne oświadczenie wskazujące na konieczność korzystania z określonego rodzaju sprzętu.

Sprzęt rehabilitacyjny lub ortopedyczny udostępniany jest na okres do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia terminu w uzasadnionych przypadkach po podpisaniu aneksu do umowy.

Zasady udostępniania sprzętu:

  • Wypożyczenie sprzętu jest bezpłatne.
  • W celu zabezpieczenia roszczeń odszkodowawczych, „Biorący do używania” zobowiązany jest wpłacić kaucję za wypożyczone przedmioty.
  • Osoba ubiegająca się o wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego składa pisemny wniosek.
  • Wypożyczenie odbywa się na podstawie umowy użyczenia.
  • Przed zawarciem umowy wymagane jest zapoznanie się wypożyczającego z Regulaminem Funkcjonowania Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Ortopedycznego prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, poświadczone pisemnym oświadczeniem.

Informacje na temat Wypożyczalni można uzyskać pod numerem telefonu:

(018) 33 37 825

Wydanie i odbiór sprzętu następuje w każdy roboczy czwartek i piątek w godzinach 13:00 – 15:00 po wcześniejszym umówieniu terminu pod nr tel. 18 33 37 825 z wyznaczonym pracownikiem.

Wypożyczający zobowiązany jest używać udostępniony sprzęt w sposób odpowiedni i zgodny z jego przeznaczeniem oraz dbać o niego w okresie wypożyczenia i zwrócić w stanie niepogorszonym.

WYKAZ SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I ORTOPEDYCZNEGO

LP.RODZAJ SPRZĘTUNR SPRZĘTUSTAN
1Bieżnia1
2Łóżko pielęgnacyjne1 WYDANE
3Łóżko pielęgnacyjne2WYDANE
4Łóżko pielęgnacyjne3WYDANE
5Łóżko pielęgnacyjne4WYDANE
6Łóżko pielęgnacyjne elektryczne5WYDANE
7Łóżko pielęgnacyjne elektryczne6WYDANE
8Łóżko pielęgnacyjne elektryczne7WYDANE
9Łóżko pielęgnacyjne8WYDANE
10Łóżko pielęgnacyjne elektryczne9WYDANE
11Łóżko pielęgnacyjne10WYDANE
12Łóżko pielęgnacyjne11WYDANE
13Łóżko pielęgnacyjne12 WYDANE
14Łóżko pielęgnacyjne13WYDANE
15Łóżko pielęgnacyjne14WYDANE
16Łóżko pielęgnacyjne15 WYDANE
17Łóżko pielęgnacyjne16WYDANE
18Łóżko pielęgnacyjne17WYDANE
19Łóżko pielęgnacyjne18WYDANE
20Łóżko pielęgnacyjne elektryczne Słopnice 60+19WYDANE
21Łóżko pielęgnacyjne elektryczne Słopnice 60+20WYDANE
22Łóżko pielęgnacyjne elektryczne Słopnice 60+21WYDANE
23Łóżko pielęgnacyjne elektryczne Słopnice 60+22WYDANE
24Łóżko pielęgnacyjne elektryczne Słopnice 60+23WYDANE
25Łóżko pielęgnacyjne elektryczne Słopnice 60+24WYDANE
26Łóżko pielęgnacyjne elektryczne Słopnice 60+25WYDANE
27Łóżko pielęgnacyjne elektryczne Słopnice 60+26WYDANE
28Łóżko pielęgnacyjne elektryczne Słopnice 60+27WYDANE
29Łóżko pielęgnacyjne elektryczne28WYDANE 
30Łóżko pielęgnacyjne elektryczne29WYDANE
31Łóżko pielęgnacyjne elektryczne30WYDANE
32Łóżko pielęgnacyjne elektryczne31WYDANE
33Łóżko pielęgnacyjne elektryczne32WYDANE
34Łóżko pielęgnacyjne elektryczne33WYDANE
35Łóżko pielęgnacyjne elektryczne34WYDANE
36Łóżko pielęgnacyjne elektryczne35WYDANE
37Łóżko pielęgnacyjne elektryczne36WYDANE
38Łóżko pielęgnacyjne elektryczne37WYDANE
39Łóżko pielęgnacyjne elektryczne38WYDANE
40Łóżko pielęgnacyjne elektryczne39WYDANE 
41Łóżko pielęgnacyjne elektryczne40WYDANE
42Łóżko pielęgnacyjne elektryczne41WYDANE
43Łóżko pielęgnacyjne elektryczne42WYDANE
44Łóżko pielęgnacyjne elektryczne43WYDANE
45Łóżko pielęgnacyjne elektryczne44WYDANE
46Łóżko pielęgnacyjne elektryczne45WYDANE
47Łóżko pielęgnacyjne elektryczne46WYDANE
48Łóżko pielęgnacyjne elektryczne47WYDANE
49Łóżko pielęgnacyjne elektryczne48WYDANE
50Łóżko pielęgnacyjne elektryczne49WYDANE
51Łóżko pielęgnacyjne elektryczne50WYDANE
52Łóżko pielęgnacyjne elektryczne51WYDANE
53Łóżko pielęgnacyjne elektryczne52WYDANE
54Łóżko pielęgnacyjne elektryczne53WYDANE
55Łóżko pielęgnacyjne elektryczne54WYDANE
56Łóżko pielęgnacyjne elektryczne55WYDANE
57Łóżko pielęgnacyjne elektryczne56WYDANE
58Łóżko pielęgnacyjne elektryczne57WYDANE
59Łóżko pielęgnacyjne elektryczne58WYDANE
60Łóżko pielęgnacyjne elektryczne59WYDANE
61Łóżko pielęgnacyjne elektryczne60WYDANE
62Łóżko pielęgnacyjne elektryczne61WYDANE
63Łóżko pielęgnacyjne elektryczne62WYDANE
64Łóżko pielęgnacyjne elektryczne63WYDANE
65Łóżko pielęgnacyjne elektryczne64WYDANE
66Łóżko pielęgnacyjne elektryczne65WYDANE
67Łóżko pielęgnacyjne elektryczne66WYDANE
68Łóżko pielęgnacyjne elektryczne67WYDANE
69Łóżko pielęgnacyjne elektryczne68WYDANE
70Łóżko pielęgnacyjne elektryczne69WYDANE
71Łóżko pielęgnacyjne elektryczne70WYDANE
72Łóżko pielęgnacyjne elektryczne71WYDANE
73Łóżko pielęgnacyjne elektryczne72WYDANE
74Łóżko pielęgnacyjne elektryczne73WYDANE
75Łóżko pielęgnacyjne elektryczne74WYDANE
76Łóżko pielęgnacyjne elektryczne75WYDANE
77Łóżko pielęgnacyjne elektryczne76WYDANE
78Łóżko pielęgnacyjne elektryczne77WYDANE
79Łóżko pielęgnacyjne elektryczne78WYDANE
80Łóżko pielęgnacyjne elektryczne79WYDANE
81Łóżko pielęgnacyjne elektryczne80WYDANE
82Łóżko pielęgnacyjne elektryczne81WYDANE
83Łóżko pielęgnacyjne elektryczne82WYDANE
84Łóżko pielęgnacyjne elektryczne83WYDANE
85Łóżko pielęgnacyjne elektryczne84WYDANE
86Łóżko pielęgnacyjne elektryczne85WYDANE
87Łóżko pielęgnacyjne elektryczne86WYDANE
88Łóżko pielęgnacyjne elektryczne87WYDANE
89Łóżko pielęgnacyjne elektryczne88WYDANE
90Łóżko pielęgnacyjne elektryczne89WYDANE
91Łóżko pielęgnacyjne elektryczne90WYDANE
92Łóżko pielęgnacyjne elektryczne91WYDANE
93Łóżko pielęgnacyjne elektryczne92WYDANE
94Łóżko pielęgnacyjne elektryczne93WYDANE
95Łóżko pielęgnacyjne elektryczne94WYDANE
96Łóżko pielęgnacyjne elektryczne95WYDANE
97Łóżko pielęgnacyjne elektryczne96WYDANE
98Łóżko pielęgnacyjne elektryczne97WYDANE
99Koncentrator tlenu1WYDANE
100Koncentrator tlenu Słopnice 60+2WYDANE
101Koncentrator tlenu3WYDANE
102Koncentrator tlenu (PRZENOŚNY)4WYDANE
103Koncentrator tlenu5WYDANE
104Koncentrator tlenu6WYDANE
105Koncentrator tlenu7WYDANE
106Koncentrator tlenu8WYDANE
107Koncentrator tlenu9WYDANE
108Koncentrator tlenu10WYDANE
109Koncentrator tlenu11WYDANE
110Wózek inwalidzki ręczny1WYDANE
111Wózek inwalidzki dziecięcy2
112Wózek inwalidzki3WYDANE
113Wózek inwalidzki4WYDANE
114Wózek inwalidzki dziecięcy5 
115Wózek inwalidzki6 WYDANE
116Wózek inwalidzki ręczny Słopnice 60+7WYDANE
117Wózek inwalidzki ręczny Słopnice 60+8WYDANE
118Wózek inwalidzki ręczny Słopnice 60+9WYDANE
119Wózek inwalidzki ręczny Słopnice 60+10WYDANE
120Wózek inwalidzki elektryczny11WYDANE
121Wózek inwalidzki ręczny12WYDANE
122Wózek inwalidzki ręczny13WYDANE
123Wózek inwalidzki ręczny14WYDANE
124Wózek inwalidzki ręczny15WYDANE
125Wózek inwalidzki dziecięcy16WYDANE
126Wózek inwalidzki ręczny17WYDANE
127Wózek inwalidzki ręczny18WYDANE
128Wózek inwalidzki ręczny19WYDANE
129Wózek inwalidzki ręczny20WYDANE
130Wózek inwalidzki ręczny21WYDANE
131Parapodium1 
132Parapodium2 
133Parapodium dziecięce3
134Balkonik czterokołowy1
135Balkonik czterokołowy2WYDANE
136Balkonik czterokołowy3WYDANE
137Balkonik czterokołowy4WYDANE
138Balkonik czterokołowy5WYDANE
139Balkonik czterokołowy6WYDANE
140Balkonik zwykły7WYDANE
141Balkonik wysoki typu ambona Słopnice 60+8WYDANE
142Balkonik wysoki typu ambona Słopnice 60+9WYDANE
143Balkonik wysoki typu ambona Słopnice 60+10WYDANE
144Balkonik wysoki typu ambona Słopnice 60+11WYDANE
145Balkonik wysoki typu ambona12WYDANE
146Balkonik zwykły13
147Balkonik zwykły14WYDANE
148Balkonik zwykły15WYDANE
149Balkonik czterokołowy16WYDANE
150Balkonik wysoki typu ambona17WYDANE
151Balkonik wysoki typu ambona18WYDANE
152Balkonik wysoki typu ambona19WYDANE
153Balkonik zwykły20
154Balkonik zwykły21
155Balkonik czterokołowy22
156Balkonik czterokołowy23
157Wózek toaletowy1skasowano
158Krzesło toaletowe2WYDANE
159Krzesło toaletowe3WYDANE
160Krzesło toaletowe4WYDANE
161Krzesło toaletowe5WYDANE
162Wanna pneumatyczna6
163Wanna pneumatyczna7 
164Miska pneumatyczna8 
165Miska pneumatyczna9 
166Miska pneumatyczna10 
167Miska pneumatyczna11 
168Krzesło toaletowe na kółkach12WYDANE
169Krzesło toaletowe na kółkach13WYDANE
170Krzesło toaletowe na kółkach14WYDANE
171Krzesło toaletowe na kółkach15
172Ławka wannowa z obrotowym dyskiem16
173Fotel wannowy obrotowy Magda17 
174Fotel wannowy obrotowy Paris18
175Leżak kąpielowy Pepi fo 30 kg19 WYDANE
176Taboret prysznicowy20WYDANE
177Krzesło toaletowe na kółkach21WYDANE
178Krzesło toaletowe na kółkach22
179Krzesło toaletowe na kółkach23WYDANE
180Krzesło toaletowe na kółkach24WYDANE
181Kule pachowe1
182Kule łokciowe2WYDANE
183Kule łokciowe3WYDANE
184Kule łokciowe4WYDANE
185Kule łokciowe5WYDANE
186Kule łokciowe6WYDANE
187Trójnóg7
188Trójnóg8
189Materac przeciwodleżynowy1WYDANE
190Materac przeciwodleżynowy Słopnice 60+2WYDANE
191Materac przeciwodleżynowy Słopnice 60+3WYDANE 
192Materac przeciwodleżynowy Słopnice 60+4WYDANE
193Materac przeciwodleżynowy Słopnice 60+5WYDANE
194Materac przeciwodleżynowy Słopnice 60+6WYDANE
195Materac przeciwodleżynowy Słopnice 60+7WYDANE
196Materac przeciwodleżynowy8
197Materac przeciwodleżynowy9WYDANE
198Materac przeciwodleżynowy10WYDANE
199Materac przeciwodleżynowy11WYDANE
200Materac przeciwodleżynowy12
201Materac przeciwodleżynowy13
202Materac przeciwodleżynowy14WYDANE
203Materac przeciwodleżynowy15WYDANE
204Materac przeciwodleżynowy16WYDANE
205Materac przeciwodleżynowy17WYDANE
206Materac przeciwodleżynowy18WYDANE
207Materac przeciwodleżynowy19WYDANE
208Materac przeciwodleżynowy20WYDANE
209Materac przeciwodleżynowy21WYDANE
210Materac przeciwodleżynowy22WYDANE
211Materac przeciwodleżynowy23WYDANE
212Materac przeciwodleżynowy24WYDANE
213Materac przeciwodleżynowy25WYDANE
214Materac przeciwodleżynowy26WYDANE
215Materac przeciwodleżynowy27WYDANE
216Materac przeciwodleżynowy28WYDANE
217Materac przeciwodleżynowy29WYDANE
218Materac przeciwodleżynowy30WYDANE
219Materac przeciwodleżynowy31WYDANE
220Materac przeciwodleżynowy32WYDANE
221Materac przeciwodleżynowy33WYDANE
222Materac przeciwodleżynowy34WYDANE
223Materac przeciwodleżynowy35
224Materac przeciwodleżynowy36WYDANE
225Materac przeciwodleżynowy37
226Materac przeciwodleżynowy38WYDANE
227Materac przeciwodleżynowy39
228Materac przeciwodleżynowy40
229Materac przeciwodleżynowy41
230Materac przeciwodleżynowy42
231Materac przeciwodleżynowy43
232Materac przeciwodleżynowy44
233Materac przeciwodleżynowy45
234Fotelik dziecięcy1
235Podnośnik transportowy jezdny z regulacją elektryczną1WYDANE
236Podnośnik transportowy jezdny z regulacją hydrauliczną2WYDANE
237Podnośnik transportowy elektryczną3WYDANE
238Podnośnik transportowy elektryczną4WYDANE
239Podnośnik transportowy elektryczną5
240Podnośnik transportowy elektryczną6
241Podnośnik transportowy elektryczną7
242Ssak medyczny1WYDANE
243Ssak medyczny2skasowano
244Ssak medyczny3WYDANE
245Ssak medyczny4WYDANE
246Ssak medyczny5WYDANE
247Ssak medyczny6WYDANE
248Ssak medyczny7
249Orteza stawu skokowego i stopy (but lewy), rozmiar M (39 – 42)1


Jeżeli posiadasz niepotrzebny sprzęt rehabilitacyjny pomóż innym i oddaj go do Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Ortopedycznego.

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin działalności Powiatowej Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznegoPOBIERZ PDF
Wniosek o nieodpłatne użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego oraz oświadczeniePOBIERZ PDF
Wysokość kaucji za wypożyczony sprzęt rehabilitacyjny i ortopedycznyPOBIERZ PDF
Potwierdzenie odbioru sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznegoPOBIERZ PDF
Dane do przelewu kaucji za wypożyczony sprzęt rehabilitacyjny i ortopedycznyPOBIERZ PDF

 

image_pdfimage_print
Skip to content