Logo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej

Powiatowe centrum pomocy rodzinie w Limanowej

Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III

Logo Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III w 2021 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej informuje, że do 31 stycznia  2022 r. podmioty zainteresowane udziałem w programie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III w ramach obszarów B, C, D, F i G mogą składać w tutejszym Centrum stosowne projekty zawierające informacje, oświadczenia i załączniki określone w Procedurach realizacji programu oraz załączniki (rok 2020, 2021, 2022) oraz Załącznik nr 1 do procedur_Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu.

Natomiast w ramach obszaru A i E  ww. programu wnioski przyjmowane będą w trybie ciągłym. W przypadku obszaru A i obszaru E wnioski należy składać bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON, zgodnie z zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru A i obszaru E Programu.

Adresatami pomocy mogą być dla:

 1. obszaru D (likwidacja barier transportowych):
  1. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe albo jednostki samorządu terytorialnego,
  2. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
  3. obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe,
  4. obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) – powiaty.

  Wnioski oraz niezbędne informacje znajdują się poniżej:

  WNIOSEK_Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III

  PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III

  Procedury realizacji programu oraz załączniki (rok 2020, 2021, 2022)

  Załącznik nr 1 do procedur_Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu

  Załącznik nr 1 do uchwały_Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów 2022

  Załącznik nr 2 do uchwały_Wykaz powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w 2022 r. w „Programie wyrównywania różnic między regionami III”

   

  Więcej informacji w linku: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2022-roku/

  Zachęcamy do śledzenia powyższej witryny internetowej w razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: (18) 3337 825.

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej", pcpr-limanowa.pl
  https://pcpr-limanowa.pl/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-2/