Logo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej

Powiatowe centrum pomocy rodzinie w Limanowej

Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych

Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań, mających na celu podniesienie jakości życia mieszkańców jest kluczowym zadaniem polityki regionalnej. Województwo Małopolskie realizując swoje zobowiązania, od wielu lat szuka nowatorskich rozwiązań w dziedzinach życia społecznego, w tym również w usługach społecznych służących Małopolanom.

Jednym z działań wspierających kreowanie i pozyskanie rozwiązań służących osobom zależnym i ich rodzinom było uruchomienie za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie projektu „Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych”. W grupie odbiorców nowatorskich rozwiązań znalazły się osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami, w tym osoby w kryzysie zdrowotnym. To oni wskazali kierunek, w którym usługi powinny być rozwijane w najbliższych latach.

Upowszechnienie każdej innowacji jest procesem wymagającym zaangażowania ze strony instytucji mających wpływ na kształt i funkcjonowanie systemu wsparcia rodziny, zarówno po stronie administracji publicznej wszystkich szczebli jak i podmiotów pozarządowych czy komercyjnych. Chcąc wykorzystać potencjał małopolskich innowacji społecznych, a także myśląc o wzmocnieniu oferty podmiotów działających na rzecz mieszkańców w naszym województwie, przedstawiam Państwu kilka rozwiązań, które już dziś mógłby zafunkcjonować w kierowanych przez Państwa placówkach. Są to rozwiązania wyróżniające się jakością, skutecznością, adekwatnie odpowiadające na potrzeby wyrażone przez środowisko osób zależnych, jak również pozytywnie ocenione przez ekspertów i przedstawicieli Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Zostało wypracowanych kilka rozwiązań, zachęcamy więc do zapoznania się z filmami i modelami pozostałych usług udostępnionych na stronie na www.rops.krakow.pl w zakładce Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych. Tymczasem przekazujemy Państwu (poniżej) modele innowacji społecznych:
InnMalopolska_PRZEWODNIK_online
Model Nawigacji głosowej NGOZ
Model Organizator Opieki
Model SeniorCUDER
Model Ścieżka motosensoryczna
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej", pcpr-limanowa.pl
https://pcpr-limanowa.pl/blog/2019/11/06/malopolski-inkubator-innowacji-spolecznych/