UWAGA ! Pilotażowy program „Aktywny samorząd”- Zapraszamy do składania wniosków

/ Aktualności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej serdecznie zaprasza osoby z niepełnosprawnością mieszkające na terenie Powiatu Limanowskiego do wzięcia udziału w kolejnej edycji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wnioski w ramach poszczególnych Modułów programu można składać w następujących terminach:

  • Modułu I – od 12 marca 2015r. do 30 sierpnia 2015r.
  • Modułu II – od 12 marca do 30 marca 2015 r. (II semestr roku akademickiego/szkolnego 2014/2015) oraz do 30 września (I semestr roku akademickiego 2015/2016).

Szczegółowe informacje dotyczące zasad realizacji pilotażowego programu “Aktywny samorząd” w 2015 roku można uzyskać dzwoniąc pod numer (18) 33 37 912oraz zaglądając na poszczególne zakładki strony internetowej tutejszego Centrum tj. www.pcpr-limanowa.pl. 

Warto zapoznać się z wiodącą dokumentacją dotyczącą realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” dostępną pod adresem www.pfron.org.pl w zakładce “Aktywny samorząd.

Celem ułatwienia Wnioskodawcom korzystanie z dostępnych form wsparcia zachęcamy do zapoznania się z dokumentem PFRON pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku”

Formularze wniosków wraz z załącznikami w ramach poszczególnych form wsparcia należy składać w PUNKCIEINFORMACYJNYM Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, codziennie w godzinach od 07:30 do 15:30.

Formy wsparcia w tegorocznej edycji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Program obejmuje następujące Moduły i obszary wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

  1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  • Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
  1. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  • Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
  1. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
  • Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości
  • Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości)
  1. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

   Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia

 

PLAKAT INFORMACYJNY – MODUŁ I “Aktywny samorząd”

Ulotka informacyjna – Moduł I “Aktywny samorząd”

PLAKAT INFORMACYJNY – MODUŁ II “Aktywny samorząd”

image_pdfimage_print
Skip to content