Deklaracja dostępności

Informacja o PCPR_(ETR) tekst łatwy do czytania_2024

Informacje o Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej – tekst odczytywalny maszynowo

Wniosek_o_zapewnienie_dostępności_-_PCPR Limanowa

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Wstęp deklaracji:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej PCPR w Limanowej http://www.pcpr-limanowa.pl

Dane teleadresowe jednostki:

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa
telefon: (18) 33-75-826
e-mail: pcpr@powiat.limanowski.pl

Data publikacji strony internetowej:
Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Strona www PCPR Limanowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików pdf nie są dostępne cyfrowo w całości,
  2. częściowo opublikowane na stronie internetowej PCPR Limanowa grafiki nie posiadają alternatywnego opisu co jest spowodowane tym, iż służą one wyłącznie celom dekoracyjnym lub promocyjnym i nie służą do realizacji zadań PCPR Limanowa.

Ułatwienia na stronie internetowej PCPR Limanowa

Strona internetowa PCPR Limanowa posiada następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło-żółte litery, czarne tło – białe litery, żółte tło-czarne litery),
  • możliwość włączenie kontrastu nocnego,
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • możliwość poszerzenia (“rozstrzelenia”) odstępów pomiędzy literami w tekście,
  • możliwość przeglądania strony w układzie szerokim (na całym ekranie),
  • mapa strony,
  • focus wokół elementów nawigacyjnych.

Data sporządzenia deklaracji:

Deklarację sporządzono dnia: 15.09.2020
Oświadczenie sporządzono dnia: 15.09.2020

Deklarację aktualizowano dnia: 02.01.2024

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Magdalena Madoń
e-mail: m.madon@pcpr-limanowa.pl
Telefon: 183337825

Procedura wnioskowo-skargowa:

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Józefa Marka 9

Do budynku podzielonego na części A, B oraz C prowadzą odpowiednio 3 wejścia dostępne od ul. Józefa Marka.

Wszystkie wejścia usytuowane są bezpośrednio na poziomie chodników.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

W budynku jest winda usytuowana w części B.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrach 1,2,3.

Dla osób na wózkach przejście z części B do C oraz B do A (sala konferencyjna) wyłącznie użyciu platform schodowych.

4 piętro w części A jest wyłączone z dostępności dla osób na wózkach.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w części B na pierwszym piętrze.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku, na Kancelarii Ogólnej, jest pętla indukcyjna.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu, tj. w godz. 7:30 – 15:30. Kontakt:
– Agata Lachor, ul. Józefa Marka 9, pok. 139, e-mail: agata.lachor@powiat.limanowski.pl

Budynek: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Matki Boskiej Bolesnej 16

Ze względów technicznych i prawnych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej nie jest w stanie zapewnić dostępności architektonicznej osobom ze szczególnymi potrzebami. W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej zapewnia dostępność alternatywną poprzez kontakt telefoniczny, korespondencyjny i za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą pracownik schodzi do klienta.

Budynek: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Punkt Zamiejscowy, ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna

Do budynku prowadzi wejście dostępne od ul. Spadochroniarzy. Do budynku można wejść za pomocą platformy schodowej.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia.

Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku jest pętla indukcyjna.

image_pdfimage_print
Skip to content