Zamówienia publiczne

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2021

„Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych oraz ich ewentualnych zwrotów”

Zapytanie ofertowe z dnia 19 listopada 2021 r.

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na „Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych oraz ich ewentualnych zwrotów”.

1. ZAPYTANIE OFERTOWE

2. POWIADOMIENIE O WYBORZE


“Dostawa Sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego do Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej”.

Zapytanie ofertowe z dnia 15 listopada 2021 r.

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na “Dostawę sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego do Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej”.

  1. ZAPYTANIE OFERTOWE_15.11.2021

2. POWIADOMIENIE O WYBORZE


“Dostawa produktów leczniczych do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej”

Zapytanie ofertowe z dnia 7 września 2021 r.

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na: „Dostawę produktów leczniczych do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej”.

1.ZAPYTANIE OFERTOWE_7.09.2021

2.POWIADOMIENIE O WYBORZE


„Remont lokalu na potrzeby prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Limanowej przy ul. Zygmunta Augusta 8”

Zapytanie ofertowe z dnia 03.09.2021 r.

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na: „Remont lokalu na potrzeby prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Limanowej przy ul. Zygmunta Augusta 8”.

1.ZAPYTANIE OFERTOWE_3.09.2021

2.POWIADOMIENIE O WYBORZE


Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych, produktów do pielęgnacji ciała, przyrządów pomiarowych, akcesoriów ochronnych, dodatków odzieżowych, produktów leczniczych  do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej”

Zapytanie ofertowe z dnia 2 sierpnia 2021 r.

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na:

Dostawę środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych, produktów do pielęgnacji ciała, przyrządów pomiarowych, akcesoriów ochronnych, dodatków odzieżowych, produktów leczniczych  do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej”.

1. ZAPYTANIE OFERTOWE_2.08.2021

2. Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ w zapytaniu ofertowym_9.08.2021

3. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_26.08.2021

4. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odstąpieniu od podpisania umowy_27.08.2021

5. Powiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty_1.09.2021ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2020

„Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Limanowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych oraz ich ewentualnych zwrotów”

Zapytanie ofertowe z dn. 30.11.2020 r.

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na:

„Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Limanowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych oraz ich ewentualnych zwrotów”

1.zapytanie ofertowe

2.formularz_ofertowy

3.załącznik_do_formularza_oferty

Powiadomienie_wybór_oferty


Zapytanie ofertowe – Dostawa używanych łóżek rehabilitacyjnych do Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Ortopedycznego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej”

Zapytanie ofertowe z dnia 26.11.2020 r.

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na “Dostawę używanych łóżek rehabilitacyjnych do Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Ortopedycznego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej”.

powiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 specyfikacja

Załącznik nr 2 Formularz oferty

Załącznik nr 3 wzór umowy


Zapytanie ofertowe – Dostawa nowego sprzętu rehabilitacyjnego do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej

Zapytanie ofertowe z dnia 03.11.2020 r.

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na “Dostawę nowego sprzętu rehabilitacyjnego do  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej”.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Załącznik nr 1_OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2_FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 3_UMOWA

POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Zapytanie ofertowe – “Zakup oprogramowania Microsoft Office do komputerów przenośnych”

Zapytanie ofertowe z dnia 13.08.2020r.

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na “Zakup oprogramowania Microsoft Office do komputerów przenośnych”

ZAPYTANIE_OFERTOWE

ZAŁ_NR_1__DO_ZAPYTANIA_OFERTOWEGO_FORMULARZ_OFERTY

ZAŁ_NR_2_DO_ZAPYTANIA_OFERTOWEGO_WZÓR_UMOWY

ZAŁ_NR_3_DO_ZAPYTANIA_OFERTOWEGO_OPIS_PRZEDMIOTY ZAMÓWIENIA

ZAŁ_NR_4_DO_ZAPYTANIA_OFERTOWEGO_OŚWIADCZENIE

POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Zapytanie ofertowe – Zakup sprzętu komputerowego

Zapytanie ofertowe z dnia 31.07.2020 r.

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na “Zakup sprzętu komputerowego”.

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK 1 – FORMULARZ OFERTY

ZAŁĄCZNIK 2 – WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK 3 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK 4 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

odpowiedź na pytanie do zapytania_ofertowego

Odpowiedz_do _zapytania_ofertowego_2

POWIADOMIENIE o wyborze oferty

POWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU WYBORU

POWIADOMIENIE O WYBORZE


Zapytanie ofertowe – Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Zapytanie ofertowe z dnia 13.03.2020 r.

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na “Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej”.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego_FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 do formularza ofertowego_KLAUZULA INFORMACYJNA

Załącznik nr 2 do formularza ofertowego_OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA

Załącznik nr 3 do formularza ofertowego_OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

Załącznik nr 4 do formularza ofertowego_OŚWIADCZENIE dot. Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Załącznik nr 5 do formularza ofertowego_OŚWIADCZENIE dot. predyspozycji osobowościowych


Zapytanie ofertowe – Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej

Zapytanie ofertowe z dnia 06.02.2020 r.

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na “Dostawę sprzętu rehabilitacyjnego do  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej”.

Powiadomienie o wyborze oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE

Załącznik_nr_1_do zapytania_ofertowego_sprzęt_rehab._SPECYFIKACJA

Załącznik_nr_2_do zapytania_ofertowego_sprzęt_rehab. Formularz ofer._FORMULARZ_OFERTOWY

Załącznik_nr_3_do zapytania_ofertowego_sprzęt_rehab._WZÓR_UMOWYZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2019

Zapytanie ofertowe – Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych oraz ich ewentualnych zwrotów

Zapytanie ofertowe z dnia 13.12.2019 r.

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na: “Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych oraz ich ewentualnych zwrotów”

Powiadomienie o wyborze oferty

ODPOWIEDŹ_NA_PYTANIA_SWZ

POWIADOMIENIE O ZMIANACH_SWZ

ZAWIADOMIENIE_O_PRZEDŁUŻENIU_TERMINU

Zapytanie ofertowe

Formularz cenowy załącznik do formularza ofertowego

Formularz ofertowy


Zapytanie ofertowe – Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej

Zapytanie ofertowe z dnia 17.10.2019 r.

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na “Dostawę sprzętu rehabilitacyjnego do Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej”.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Specyfikacja

Załącznik 2 – Wzór formularza oferty

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Wypożyczalnia_2019_X_II tura


Zapytanie ofertowe – Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej

Zapytanie ofertowe z dnia 8.10.2019 r.

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na “Dostawę sprzętu rehabilitacyjnego do Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej”.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1_Specyfikacja

Załącznik nr 2_Wzór formularza oferty

Załącznik nr 3_Wzór umowy

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Wypożyczalnia_X_2019


Zapytanie ofertowe – Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej

Zapytanie ofertowe z dnia 12.03.2019 r.

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na “Dostawę sprzętu rehabilitacyjnego do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej”.

Zapytanie ofertowe – wypożyczalnia III 2019

Załącznik nr 1 Do zapytania – specyfikacja

Formularz oferty – wypożyczalnia III 2019 – zal 2

umowa wzór – wypożyczalnia III 2019

Powiadomienie o wyborze wypożyczalnia 2019 III


Zapytanie ofertowe – Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej

Zapytanie ofertowe z dnia 20.02.2019 r.

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na “Dostawę sprzętu rehabilitacyjnego do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej”.

zapytanie ofertowe – wypożyczalnia – luty 2019

Załącznik nr 1_do_zapytania_wypożyczalnia

Formularz oferty- wypożyczalnia – zal nr 2

umowa_wypożyczalnia_wzór

Powiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowaniaZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2018

Zapytanie ofertowe – Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych oraz ich ewentualnych zwrotów

Zapytanie ofertowe z dnia 12.12.2018 r.

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na “Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych oraz ich ewentualnych zwrotów”.

zapytanie ofertowe – przesyłki_pocztowe

FORMULARZ OFERTY przesyłki pocztowe

załącznik do formularza oferty – tabele – przesyłki pocztowe

powiadomienie_wybor_oferty_uslugi_pocztowe_na2019

Zapytanie ofertowe – Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej

Zapytanie ofertowe z dnia 19.10.2018 r.

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na “Dostawę sprzętu rehabilitacyjnego do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej”.

zapytanie

zal1

zal2

zal3

zmiana specyfikacji informacja_wypozyczalnia

powiadomienie_wypozyczalnia

 

Zapytanie ofertowe – remont pomieszczeń biurowych

Zapytanie ofertowe z dnia 10.10.2018 r.

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na “Przeprowadzenie remontu pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. Józefa Marka 9 w Limanowej – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej (pokój: 138, 138 a, 141, 142)”

1_zapytanie ofertowe

2_Formularz oferty_zał.1

3_umowa_wzór_zał.2

4_Specyfikacja_zał.3

Powiadomienie_remont

image_pdfimage_print
Skip to content