• 24 stycznia 2019 r. – spotkanie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy