19 czerwca 2015r. – Spotkanie Kierowników Ośrodków Pomocy Społecznej

/ Aktualności

W dniu 19 czerwca 2015r. odbyło się spotkanie kierowników ośrodków pomocy społecznej z Sędzią Sądu Rejonowego w Limanowej Joanną Rawską–Pietrzkiewicz, które miało miejsce w sali konferencyjnej nr 204 budynku B Starostwa Powiatowego w Limanowej (ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa).

 

W trakcie spotkania poruszono m.in. następujące kwestie:

  • konieczność wnioskowania o zmianę zarządzeń  w przypadku, gdy rodzina nie potrzebuje już asystenta rodziny,
  • informowanie sądu przez asystenta, że są nadal problemy w rodzinie lecz nie ma jeszcze konieczności podejmowania działań np. umieszczenia dzieci w pieczy lub prośba o wokandę z jego udziałem,
  • zbyt długa procedura skierowania na leczenie psychiatryczne,
  • konieczność uzyskania opinii psychiatry (w procedurze umieszczenia osoby w DPS na podstawie postanowienia sądu) nawet jeśli osoba jest ubezwłasnowolniona,
  • procedura odebrania dziecka na podstawie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – pracownik socjalny musi wykonywać czynności służbowe w sytuacji, gdy istnieje bezpośrednie zagrożenie życia bądź zdrowia dziecka.
  • rozważenie możliwości kierowania na program korekcyjno – edukacyjny osób które stosują przemoc, a w rodzinie są dzieci małoletnie rola kuratorów zawodowych,
  • ustalono termin pierwszego spotkania w ramach grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie,
  • przekazano informacje o utworzeniu bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i poproszono ośrodki o rozpowszechnianie informacji o tej inicjatywie.

Kolejne spotkanie zaplanowano na miesiąc wrzesień.

image_pdfimage_print
Skip to content