Powiat Limanowski dba o swoje DPSy

/ Aktualności

W zeszłym roku Powiat Limanowski podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Dostosowanie Domów Pomocy Społecznej Powiatu Limanowskiego do potrzeb ich mieszkańców poprzez modernizację, zakup wyposażenia, profilaktykę oraz szkolenia”. Przedsięwzięcie warte prawie 2,8 mln zł zostanie sfinansowane w 80% ze środków Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Państwa, a w 20% ze środków Powiatu Limanowskiego.

W projekcie uczestniczą Domy Pomocy Społecznej w Limanowej, Mszanie Dolnej i Szczyrzycu

– Najkrócej mówiąc, głównym celem projektu jest poprawa jakości i dostępności specjalistycznych usług zdrowotnych świadczonych przez DPS-y na rzecz ich mieszkańców – wyjaśnia starosta Jan Puchała.

Jednym z założeń projektowych było przeprowadzenie terapii grupowych wśród mieszkańców DPS-ów z uzależnieniem alkoholowym i nikotynowym. Po ich zakończeniu zostaną zrealizowane badania profilaktyczne wśród podopiecznych DPS w Szczyrzycu, mających na celu zapobieganie i zmniejszenie zachorowalności na choroby nowotworowe.

Aktualnie trwają szkolenia dla personelu w DPS w Limanowej i Mszanie Dolnej, których celem jest podniesienie kwalifikacji pracowników w zakresie opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Szkolenia podzielone są tematycznie, stosownie do zidentyfikowanych potrzeb i zdiagnozowanych problemów.

Kolejny ważnym elementem w ramach realizowanego projektu są roboty budowlane. – Do chwili obecnej w DPS w Limanowej wykonano wymianę stolarki okiennej, remont instalacji przyzywowej, remont i modernizację instalacji elektrycznej, częściowy remont łazienek oraz elewacji zewnętrznej. Natomiast w DPS w Mszanie Dolnej wykonano remont pomieszczeń wewnętrznych, w tym roboty rozbiórkowe, malarskie, a także  wymianę posadzek i stolarki drzwiowej. Planowany termin zakończenia wszystkich prac budowlanych w trzecim kwartale  tego roku – wylicza Jan Puchała

W ramach projektu zakupiono również kompletne umeblowanie do pokoi mieszkańców oraz pozostałych pomieszczeń Domu Pomocy w Szczyrzycu. To tylko część planowanego w ramach projektu wyposażenia. DPS w Szczyrzycu, a także DPS w Limanowej i Mszanie Dolnej poza umeblowaniem pomieszczeń otrzymają również profesjonalny sprzęt rehabilitacyjny oraz gastronomiczny.

Wszelkie informacje dotyczące realizacji projektu znajdują się na stronie internetowej:www.projekty.powiat.limanowa.pl

Źródło: www.powiat.limanowa.pl

image_pdfimage_print
Skip to content