Nowa część Ośrodka w Dobrej już dostępna dla podopiecznych

/ Aktualności

11 marca 2017 r. w Dobrej uroczyście zakończono realizację zadania pn. „Rozbiórka istniejącej oraz budowa nowej części budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dobrej wraz z budową wewnętrznych instalacji oraz zagospodarowania terenu przyległego, przebudowa uzbrojenia terenu w zakresie przyłączy wodociągowego, kanalizacji oraz przyłącza gazowego na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr 115/2014 z dnia 25 lutego 2014r.” dofinansowanego ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.

W uroczystościach uczestniczyli m.in. Wiesław Janczyk Wiceminister Finansów, Poseł na Sejm RP, Grzegorz Biedroń Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Jan Puchała Starosta Limanowski, Tomasz Krupiński Przewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego, Mieczysław Uryga Wicestarosta, radni powiatowi, samorządowcy, grono pedagogiczne i Rada Rodziców SOSW w Dobrej.

Zakończyła się budowa nowej części obiektu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Dobrej, realizowanej przez Powiat Limanowski. Gratulacjom i szczęściu jakie towarzyszyło podczas oficjalnego otwarcia budynku nie było granic. Najbardziej jednak szczęśliwe były dzieci, które obecnie korzystają z zajęć  prowadzonych w nowej części obiektu.

– Od kiedy pamiętam nasze dzieci wciąż się pytały: a jak będzie wyglądał ten budynek, a kiedy będziemy mogli z niego korzystać, a w jakich będzie kolorach? – mówiła podczas otwarcia dyrektor  Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Dobrej Danuta Gąsior. – Dziękuję Panu Staroście, Zarządowi i Radzie Powiatu za wszystko czego dokonano.Podjęte decyzje o realizacji tej inwestycji, pozwalają nam dzisiaj cieszyć się z tego dobrodziejstwa – mówiła dyrektor placówki, która w szczegółach przybliżyła całą realizację inwestycji.

Do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dobrej uczęszczają uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz dodatkowo z różnymi sprzężeniami jak: niepełnosprawność ruchowa, autyzm, niedosłuch, niedowidzenie. Zdecydowana większość uczniów trafiających do ośrodka jest zaniedbana pod względem sprawności ruchowej. Występują u nich liczne wady postawy, zaburzenia równowagi i przykurcze spastyczne. W zasadzie wszyscy wychowankowie wymagają intensywnego usprawniania ruchowego.

– Wybudowana sala gimnastyczna wraz z zapleczem przy SOSW w Dobrej stanowić będzie doskonałą bazę dla realizacji zadań jakie powinna spełniać tego typu placówka kształcenia specjalnego – mówi Jan Puchała Starosta Limanowski. –  Pozwoli ona na pełną realizację programu wychowania fizycznego w tej placówce, tak dla uczniów niepełnosprawnych umysłowo jak i ruchowo oraz na organizację konkursów i zawodów sportowych dla  tych uczniów. Będą w niej prowadzone m.in. różnorodne formy rehabilitacji, zajęcia sportowe i artystyczne, gimnastyka korekcyjna, muzykoterapia, zajęcia orientacji przestrzennej i poruszania się, konkursy sportowe, gry i zabawy ruchowe. Sala ta  pozwoli  również na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, a także uprawianie sportu społeczności lokalnej w ramach integracji. Zajęcia sportowe i korekcyjno – kompensacyjne na sali gimnastycznej w znaczący sposób wpłyną na rozwój fizyczny dzieci i młodzieży szkolnej i w dużym stopniu przyczynią się do zagospodarowania czasu wolnego wychowanków internatu. Warto dodać, że z tutejszego Ośrodka korzystają dzieci specjalnej troski z całego Powiatu Limanowskiego, stąd pełne zaangażowanie Zarządu i Rady Powiatu. Jan Puchała, podziękował władzom Województwa Małopolskiego, w tym Marszałkom i Przewodniczącej Rady, a także Wojewodzie Małopolskiemu za przekazane środki i wsparcie na inwestycję oraz tym, którzy angażowali się w jej realizację. Podziękował także Wiceministrowi Finansów Wiesławowi Janczykowi za jej lobbowanie oraz Wicestaroście Mieczysławowi Urydze za nieustanny nadzór nad projektem.

Głos zabrał także Wiesław Janczyk, Wiceminister Finansów, Poseł na Sejm RP. – Ogromna determinacja i duży wkład finansowy powiatu limanowskiego daje przyszłościowe możliwości do rozwoju dzieci i młodzieży z naszego Powiatu – mówił Wiesław Janczyk. – Widzimy tą sytuację podczas tworzenia tutejszych obiektów dla dzieci specjalnej troski, które najbardziej tego potrzebują. Życzę, by zajęcia prowadzone w tym obiekcie spełniały największe marzenia uczniów tutejszego Ośrodka.

Podziękowaniom nie było końca. Do mikrofonu poproszono także Przewodniczącego Rady Powiatu Limanowskiego Tomasza Krupińskiego. – Doświadczenie życiowe pozwala mi na stwierdzenie, że najważniejszy jest cel. A ten właśnie dokładnie był określony – mówił Tomasz Krupiński. – Pamiętam kiedy pewnego dnia przed dniem podjęcia decyzji odnośnie inwestowania, przybyła delegacja Rady Rodziców z SOSW z Dobrej. Ta wizyta mnie ujęła. Panie prosiły, a nie żądały! Z nadzieją w oczach patrzyły  w przyszłość, wierząc że uda się zdobyć pomoc inwestycyjną dla tych dzieci, które właśnie jej potrzebują. Nie żałuję dziś tych decyzji, widzę wdzięczność, szczerą radość i uśmiech tych wspaniałych dzieci. Życzę wszystkim podopiecznym tego Ośrodka dużo radości i pełnej integracji.

W dowód uznania dla inwestorów i gości, dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dobrej przygotowały program artystyczny – barwny taniec wdzięczności połączony z elementami śpiewu.

Następnie budynek został poświecony przez księdza katechetę Tadeusza Ceterę. Uczestnicy spotkania zwiedzili także całą nowo wybudowaną część Ośrodka.

W uroczystościach udział wzięli: Wiesław Janczyk – Wiceminister Finansów, Poseł na Sejm RP, Grzegorz Biedroń – Radny Województwa Małopolskiego, Jan Puchała – Starosta Limanowski, Tomasz Krupiński – Przewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego, Mieczysław Uryga – Wicestarosta Limanowski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego: Marek Czeczótka i Franciszek Dziedzina, Radni Powiatu Limanowskiego: Ewa Filipiak, Jolanta Grzegorzek, Stefan Hutek, Czesław Kawalec, Tadeusz Kubowicz, Leszek Lis, Józef Pietrzak, Rafał Rusnak, Wojciech Włodarczyk – Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego, Marian Wójtowicz oraz Elwira Handzel Stochel – Dyrektor Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Limanowej i jej zastępca Wojciech Pazdan, Artur Krzak – Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Limanowej, Justyna Tokarczyk Dyrektor Wydziału Promocji, Projektów i Przedsiębiorczości Starostwa Powiatowego w Limanowej oraz Monika Nawalaniec dyrektor limanowskiego PCPR. Zaproszenie na uroczystości przyjął także Wójt Gminy Dobra Benedykt Węgrzyn  wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Dobra Janem Palki. Swoją obecnością zaszczycili także wydarzenie Damian Białas – projektanta DRAFT Spółka Inżynierska S.C., Przemysław Sołtys – inspektor nadzoru, dyrektorzy szkół, Rada Rodziców  SOSW, rodzice, nauczyciele i uczniowie tutejszego SOSW w Dobrej.

O tym jak powstawał Ośrodek krok po kroku – kliknij TUTAJ.

Przypomnijmy początki powstawania Ośrodka w Dobrej. 
Powiat Limanowski w związku z ogłoszonym przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego konkursem na „Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów ze środków PFRON w ramach zadań Samorządu Województwa Małopolskiego”, w listopadzie 2014r. złożył  wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Budowa nowej części budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dobrej”. Wniosek ten po procedurze oceny został pozytywnie rozpatrzony przez Zarząd Województwa Małopolskiego i zgodnie z uchwałą nr 318/15 z dnia 19 marca 2015r. w sprawie udzielenia w roku 2015 dofinansowania ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego, został wybrany do dofinansowania, o czym Powiat został poinformowany pismem 23 marca 2015r. Umowa na dofinansowanie ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego ww. zadania inwestycyjnego została podpisana 18 czerwca 2015r.

Zgodnie z tymi dokumentami ostatecznie wartość zadania objęta dofinansowaniem wyniosła 2 mln 604 tys. 512,21 zł, z czego 1 mln 168 tys.357,12 zł stanowiły środki województwa, a 1 mln 436 tys.155,09 zł to środki Wnioskodawcy – Powiatu Limanowskiego.

Objęte dofinansowaniem zadanie obejmowało budowę nowej części budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dobrej w zakresie parteru (bez stanu zerowego) i dachu wraz z budową wewnętrznych instalacji (wod.-kan., co., gaz, energii elektrycznej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji) oraz z zagospodarowaniem terenu przyległego (budową drogi wewnętrznej, chodników, miejsc postojowych), przebudową uzbrojenia terenu w zakresie przyłączy wodociągowego, kanalizacji oraz gazowego.

 

Harmonogramy prac objętych dofinansowaniem, obejmowały następujący zakres:
1. Stan surowy otwarty, w tym: ściany parteru, strop nad parterem, ściany poddasza, konstrukcja dachu – prace wykonane w 2015r.
2. Stan surowy zamknięty, w tym: ścianki działowe, stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna – prace wykonane w 2015r.,
3. Stan wykończeniowy, w tym: posadzki i podłogi – wylewki i wykończenie, tynki, elewacja, wyposażenie dachu, sufit podwieszony, licowanie ścian (w tym malowanie), wyposażenie – prace wykonane w 2016r.,
4. Instalacja elektryczna – prace wykonane w 2016r.,
5. Instalacja c.o. – prace wykonane w 2016r.,
6. Branża drogowa – prace wykonane w latach 2015 – 2016,
7. Instalacja gazowa – prace wykonane w 2016r.,
8. Wentylacja – prace wykonane w latach 2015 – 2016,
9. Instalacja deszczowa – prace wykonane w 2016r.,
10. Kanalizacja sanitarna – prace wykonane w 2016r.,
11. Kotłownia – prace wykonane w 2016r.,
12. Instalacja wod. – kan. – prace wykonane w 2016r.,
13. Instalacja wodociągowa – prace wykonane w 2016r.

 

Roboty budowlane związane z budową nowej części budynku  zakończone zostały 14 listopada 2016r. Czynności odbiorowe na zakończenie realizacji przedmiotowej inwestycji ukończone zostały 6 grudnia 2016r.

W wyniku ww. prac na poziomie parteru wybudowana została sala gimnastyczna wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym (tj. szatnie, łazienki, toalety), pomieszczenia magazynowe (tj. boksy na sprzęt sportowo – rehabilitacyjny), sala do zajęć z gimnastyki korekcyjnej, świetlica i kotłownia. Kondygnacja parteru przeznaczona i dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dostęp dla osób niepełnosprawnych z zewnątrz do budynku zapewniony jest pochylnią z poziomu terenu. W grudniu 2016r. z środków własnych Wnioskodawcy zakupione zostało pełne wyposażenie do sali gimnastycznej i zaplecza.

Wyłącznie ze środków własnych Powiat Limanowski sfinansował koszty związane z rozbiórką starego budynku (w miejsce którego powstał nowy budynek), budową stanu zerowego i poddasza oraz część robót związanych z zagospodarowaniem terenu. Początkowo planowano, iż poddasze nie będzie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych i znajdować tam się będą wyłącznie pomieszczenia: archiwum, magazynowe oraz techniczne. Jednak na etapie prac budowlanych Zarząd Powiatu Limanowskiego przychylając się do prośby dyrektora SOSW w Dobrej, podjął decyzję o dostosowaniu części pomieszczeń na piętrze nowopowstałego budynku ośrodka na cele dydaktyczne. Aby umożliwić późniejsze użytkowanie pomieszczeń znajdujących się na poddaszu budynku na sale dydaktyczne oraz zapewnić obecnym i przyszłym użytkownikom ośrodka odpowiedni standard i poziom bezpieczeństwa, konieczne było wykonanie robót dodatkowych obejmujących w szczególności: zamontowanie dodatkowych hydrantów p.poż. z dostosowaniem ich lokalizacji do planowanego sposobu użytkowania, rozbudowę instalacji elektrycznej p.poż., zamontowanie dodatkowych drzwi w tym drzwi p.poż. wydzielających strefy pożarowe, rozbudowę instalacji elektrycznej, rozbudowę instalacji wod-kan, rozbudowę instalacji c.o. i wentylacji. Ponadto na zewnątrz budynku wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych i wymianę nienośnego podłoża pod częścią drogi przed budynkiem.

Ponadto w związku z planowaną zmianą sposobu użytkowania poddasza z magazynowego na cele dydaktyczne, obecnie przygotowywana jest również wymiana windy osobowej na nową (zlokalizowaną w starej części ośrodka), która docelowo będzie obsługiwać cały obiekt. W wyniku adaptacji poddasza na cele dydaktyczne planuje się powstanie m.in. sali doświadczenia świata, pracowni zajęć: gospodarstwa domowego, sztuki użytkowej, ogrodniczych, dekoracyjno – bukieciarskich, sali lekcyjnej SPDP i ZSZ, gabinet zajęć socjoterapeutycznych (psycholog / pedagog) i korekcyjno – kompensacyjnych. Ww. roboty budowlane  i zakup wyposażenia w całości finansowane będą ze środków własnych Powiatu Limanowskiego.

Oprócz osób niepełnosprawnych, czyli 64 wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Dobrej, korzystających bezpośrednio z obiektu pośrednio będą korzystać z niego osoby niepełnosprawne w ramach prowadzonej współpracy (integracji) m.in. dzieci przedszkolne z Przedszkola Integracyjnego w Tymbarku, uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do szkół masowych z terenu powiatu limanowskiego oraz uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z Tymbarku.

Ponadto w ramach dni otwartych ośrodka z sali będą mogli korzystać niepełnosprawni członkowie rodzin wychowanków ośrodka oraz będą mogły się odbywać zawody sportowe z udziałem wychowanków innych ośrodków specjalnych.

Źródło: www.powiat.limanowa.pl

image_pdfimage_print
Skip to content