Zakup protezy na III poziomie jakości, przy amputacji kończyny- Złóż wniosek do 30 sierpnia 2018r.

/ Aktualności
dla niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej zachęca osoby posiadające znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności, będące po amputacji kończyny w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione do złożenia wniosku o dofinansowanie do zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne w ramach zadania nr 3 obszaru C pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Według dokumentu pn. Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 rokumaksymalna kwota dofinansowania w ramach Modułu I wynosi, w przypadku:

Obszaru C:

 • w Zadaniu nr 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:
 1. w zakresie ręki – 9. 000 zł,
 2. przedramienia – 20. 000 zł,
 3. ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26. 000 zł,
 4. na poziomie podudzia – 14. 000 zł,
 5. na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20. 000 zł,
 6. uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25. 000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,

 • w Zadaniu nr 4 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,– do 30% kwot, o których mowa w lit. c,
 • w Zadaniu nr 3 i nr 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.

Wzory formularzy stosowanych w ramach Obszaru C3_C4

W trakcie ubiegania się o pomoc w zakupie protezy lub w utrzymaniu sprawności technicznej takiej protezy) obowiązują poniższe formularze.

 1. Propozycja oferty – należy złożyć wraz z wnioskiem dwie oferty (z niezależnych protezowni), oferty będą analizowane przez eksperta PFRON:
  1. Wzór C3_O – Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy – C3 (docx 18 KB)
  2. Wzór C4_O – Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorys naprawy protezy – C4 (docx 17 KB)
 2. Specyfikacja i kosztorys – należy przedłożyć Realizatorowi programu wraz z rozliczeniem udzielonego dofinansowania, dokument będzie analizowany przez eksperta PFRON:
  1. Wzór C3_K – Specyfikacja i kosztorys protezy – C3 (docx 17 KB)
  2. Wzór C4_K – Specyfikacja i kosztorys naprawy protezy – C4 (docx 16 KB)

Prosimy, aby oferenci / wykonawcy – wystawcy ww. dokumentów korzystali z zamieszczonych formularzy / plików, wypełniając je w wersji elektronicznej. Po wydrukowaniu, dokument należy opatrzyć datą, pieczęcią i podpisem wystawcy.

Powyższe wyeliminuje nieczytelność dokumentów oraz usprawni proces opiniowania wniosków i rozliczania udzielonej pomocy.

(źródło: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/formularze/)

Wnioskodawcę obowiązuje wkład własny wysokości co najmniej  10%.

wniosek obszar C zadanie 3

wniosek obszar C zadanie 4

Załączniki do wniosku

załącznik nr 1 do wniosku – oświadczenie o dochodach

załącznik nr 2 do wniosku – zaświadczenie lekarskie C 3, C4

załącznik nr 3 do wniosku – oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Pozostałe załączniki do wniosku można znaleźć na stronie tutejszego Centrum. Zobacz więcej.

Zdobądź więcej informacji zadzwoń pod numer (18) 3337912. Informacji udziela Pani Małgorzata Frączek.

 

image_pdfimage_print