Konkurs na reklamę lub film dla dzieci i młodzieży pn. „Pomaganie na śniadanie”

/ Aktualności
plakat - konkurs na reklamę

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej zachęca dzieci i młodzież ze szkół Podstawowych kl. IV-VIII, kl. III Gimnazjum oraz Szkół Ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie na reklamę pn. „Pomaganie na śniadanie”.

Uczniowie przygotowują reklamę lub film zachęcający do wzajemnej pomocy w różnych sytuacjach z życia w społeczności szkolnej, w rodzinie i w otoczeniu. Praca winna być związana z promowaniem sposobów dbania o relacje z innymi, właściwą komunikacją potrzeb i promowaniem wartości tj. dobroć, szacunek do drugiego człowieka, szczerość, uczciwość, miłość i przyjaźń celem przeciwdziałania przemocy.

Prace należy przesłać wraz z formularzem zgłoszeniowym (załącznik nr 1) na płycie CD/DVD. Praca powinna być opisana imieniem i nazwiskiem autora, klasą i nazwą szkoły (np: Piotr Nowak, klasa ….., nazwa szkoły: ………). Na płycie powinien być również zapisany plik tekstowy z następującymi danymi: imię i nazwisko, szkoła, klasa.

Formularz zgłoszeniowy oraz płytę CD należy nadsyłać lub składać osobiście do dnia 30 listopada 2018r. do godziny 14:00 (decyduje data wpływu) w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej (ul. J. Marka 9, 34-600 Limanowa) z adnotacją: konkurs na reklamę pn. „Pomaganie na śniadanie”.

Więcej informacji o wymogach formalnych można znaleźć złączonym do niniejszej wiadomości regulaminie.

Celem konkursu jest szerzenie wśród dzieci i młodzieży postaw prospołecznych, zachęcanie uczniów do dzielenia się pomocą, właściwego reagowania na krzywdę drugiego człowieka.

Konkurs jest narzędziem, które może być przez Państwa wykorzystane w rozmaity sposób jako działanie profilaktyczne, zapobiegające występowaniu przemocy na terenie szkoły.

Narzędzie rozpoczynające rozmowę na lekcji wychowawczej na temat przemocy, agresji w szkole, rodzinie i środowisku lokalnym. Konkurs pn. „Pomaganie na śniadanie” umożliwi pozwoli uczniom na wyrażenie sprzeciwu wobec różnych form przemocy, zachęci do niesienia bezinteresownej pomocy.

W razie pojawiających się pytań i trudności prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (18) 3337 912.

 

image_pdfimage_print