9 maja 2019 r. – Konferencja pn. „Komunikacja w rodzinie z problemem przemocy”

/ Aktualności

W dniu 9 maja 2019 roku odbyła się konferencja pn. „Komunikacja w rodzinie z problemem przemocy”. Organizatorami był Powiat Limanowski oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej. Spotkanie adresowano do Grona Pedagogicznego szkół z terenu Powiatu Limanowskiego, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, kuratorów sądowych oraz pracowników ośrodków pomocy społecznej.

Z ramienia Powiatu Limanowskiego w konferencji wzięli udział Wicestarosta Limanowski – Agata Zięba, Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego – Wojciech Włodarczyk, członkowie Komisji ds. Pomocy Społecznej Rady Powiatu Limanowskiego – Dorota Stanisławczyk i Marian Wójtowicz oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej – Monika Nawalaniec.

Na konferencji przedstawiono charakterystykę osoby stosującej przemoc oraz podłoże psychiczne zachowań przemocowych z perspektywy terapeuty. Problematykę tę poruszył w pierwszym wykładzie pn. „Program korekcyjno – edukacyjny – motywacja do pracy korekcyjnej w relacji w rodzinie z przemocą” Jerzy Szczepaniec – ekspert w Wydziale Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz specjalista superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Marzena Piętoń – Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej wygłosiła wykład pn. „Komunikacja w rodzinie z problemem agresji – perspektywa dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej”. Zwróciła uwagę na różnice pomiędzy agresją a przemocą występującą w rodzinach biologicznych dzieci. Podkreśliła pozytywne aspekty umieszczania w rodzinnej pieczy zastępczej oraz zmiany jakie dokonują się w zachowaniach podopiecznych.

Kolejnym prelegentem była Beata Setlak – Komendant Hufca 6-32 Ochotniczych Hufców Pracy w Limanowej, która wygłosiła wykład pn. „Dorastanie dziecka w rodzinie konfliktowej, a jego relacje interpersonalne w środowisku szkolnym i rówieśniczym”. W swojej wypowiedzi zwróciła uwagę na oznaki problemu, procedury postępowania i pomoc uczniowi oraz moralny i prawny obowiązek reagowania na krzywdę wychowanka.

Ostatni wykład zatytułowany „Charakterystyka psychologiczna dziecka w rodzinie dotkniętej przemocą” wygłosiła Dorota Trzop – psycholog, psychoterapeuta rodzinny Lokalnego Punktu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Limanowej, Gabinetu Psychoterapii i Rozwoju w Mszanie Dolnej. Wskazała na symptomy widoczne w zachowaniu i funkcjonowaniu emocjonalnym dziecka oraz nakreśliła, w jaki sposób przemoc zaburza rozwój we wszystkich jego obszarach.

Ostatnim ważnym punktem spotkania były zajęcia warsztatowe pn. „Komunikacja w rodzinie”. Spotkanie w grupach pozwoliło na porozmawianie o problematyce komunikacji międzyludzkiej, ze szczególnym uwzględnieniem relacji w rodzinie.

Konferencja była ważnym wydarzeniem, gdyż poruszała istotne kwestie teoretyczno-praktyczne. Była okazją do częściowej analizy tematyki komunikacji interpersonalnej, która towarzyszy każdemu z nas zarówno w życiu osobistym, rodzinnym, jak i zawodowym.

image_pdfimage_print
Skip to content