Program „Dobry Start” dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej

/ Aktualności, Ogłoszenia

Program „Dobry Start”  to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20-go roku życia lub do 24-go roku życia dla dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności .

Świadczenie przyznawane jest na wniosek rodziny zastępczej, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka lub dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej.  Wnioski można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia droga tradycyjną (papierową). Wniosek należy złożyć nie później niż do dnia 30 listopada.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny otrzymają świadczenie nie później niż do dnia 30 września, a w przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach maksymalnie w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Świadczenie przysługuje jeśli dziecko uczy się szkole podstawowej, w szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Wniosek do pobrania w poniższym linku:
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia “Dobry start” na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej
Zachęcamy do składania wniosków o świadczenie także elektronicznie
https://empatia.mpips.gov.pl/
image_pdfimage_print