Zaktualizowane bazy danych podmiotów udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

/ Aktualności, Ogłoszenia

Zapraszamy do zapoznania się z zaktualizowaną bazą danych – rejestrami podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie, a także jednostek specjalistycznego poradnictwa oraz placówek zapewniających miejsca noclegowe:

Wykaz jednostek realizujących programy korekcyjno-edukacyjne 2019

Wykaz jednostek realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne 2019

Wykaz Ośrodków Interwencji Kryzysowej 2019

Wykaz placówek zapewniających tymczasowe schronienie 2019

Wykaz Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia 2019

Więcej informacji oraz rejestrów i baz instytucji dostępnych jest na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

image_pdfimage_print