Dofinansowanie do kursów i szkoleń dla osób niepełnosprawnych

/ Aktualności

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że realizuje projekty: „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa” adresowanych m.in. do osób z niepełnosprawnością.

Termin realizacji projektów:
30 czerwca 2023 r.
W RAMACH PROJEKTU MOŻNA OTRZYMAĆ:
  1. Profesjonalną i bezpłatną usługę doradztwa zawodowego wraz z Bilansem Kariery.
Bilans Kariery – podsumowanie dorobku zawodowego: doświadczenia, wykształcenia, odbytych kursów i szkoleń oraz innych umiejętności i wiedzy, które uczestnicy posiadają, ale nie są one
w żadne sposób udokumentowane. W efekcie można uzyskać również pewność siebie, motywację do działania, informację o swoim potencjale zawodowym i indywidualny plan rozwoju.
  1. Dofinansowanie:

Kierunek Kariera – kursy i szkolenia (w tym egzaminy) o charakterze ogólnym, przekrojowym, jak szkolenia językowe (w tym język polski dla obcokrajowców), komputerowe, prawo jazdy kat. A, B, C (bez kwalifikacji zawodowych), /Kwota dofinansowania: 2 349 zł (87%), Wkład własny uczestnika: 351 zł (13%)/,

Kierunek Kariera Zawodowa – kursy i szkolenia zawodowe, studia podyplomowe (dla osób 50+) lub egzaminów zawodowych. W tej kategorii szkoleń znajdują się języki obce zawodowe, specjalistyczne szkolenia komputerowe, prawo jazdy kat. C i D wraz z kwalifikacjami zawodowymi oraz inne szkolenia i kursy zawodowe, /Kwota dofinansowania: 4 297 zł (85%), Wkład własny uczestnika: 758 zł (15%)/.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
– ukończone 18 lat (18-25 lat – rekrutacja ograniczona czasowo),
– związek z Małopolską (zamieszkanie, nauka lub zatrudnienie),
– osoby posługujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub zaświadczeniem o niezdolności do pracy, zgodnie z Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub posiadające dokument równorzędny potwierdzający niepełnosprawność,
– osoby z zaburzeniami psychicznymi, posługujące się zaświadczeniem o stanie zdrowia lub opinią, wystawionymi przez lekarza, zgodnie z Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
– grupa osób z niepełnosprawnościami z dniem 1 marca 2019 r. została zwolniona z obowiązku posiadania zatrudnienia (w grupie wiekowej 18-65 lat) oraz z posiadania wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie z maturą).

JAK SIĘ DOSTAĆ DO PROJEKTU?

Standardowa rekrutacja do projektów odbywa się on-line poprzez zgłoszenie się za pomocą strony: kierunek.pociagdokariery.pl

Rekrutacja dla osób z niepełnosprawnościami odbywa się poprzez kontakt z Biurem Osób Niepełnosprawnych:

Telefon: 12 61 98 425 lub e-mail: bon@wup-krakow.pl.

Jeśli osoby z niepełnosprawnościami spełniają warunki ogólne przystąpienia do projektu tzn. pozostają w zatrudnieniu i posiadają niskie wykształcenie (maksymalnie matura) mogą wziąć udział
w rekrutacji on-line.

Aby poprawić komfort uczestnictwa w naszych projektach, klienci poza wsparciem finansowym na szkolenia mogą uzyskać pomoc w zakresie racjonalnych usprawnień, które należy zgłosić na etapie rekrutacji.

image_pdfimage_print