Studencie! Zyskaj dodatkowe 400zł-800zł! Złóż wniosek w ramach Aktywnego samorządu!

/ Aktualności

Zachęcamy osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności, mieszkające na terenie Powiatu Limanowskiego, posiadające status studenta szkoły wyższej lub słuchacza szkoły policealnej do składania wniosków o pomoc finansową na pokrycie kosztów kształcenia w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd Moduł II edycja 2019!

Złóż wniosek za pomocą platformy SOW – Systemu Obsługi Wsparcia! Zyskaj dzięki temu od 400 zł do 800 zł! STRONA LOGOWANIA SOW Potrzebujesz zaledwie posiadać darmowy profil zaufany! Dlaczego warto posiadać profil zaufany? Co można załatwić za pośrednictwem profilu zaufanego?

Wnioski będą przyjmowane do 10 października 2019 r. – semestr zimowy w roku akademickim 2019/2020.

Sprawdź czy posiadasz wymagane załączniki do wniosku:

– Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

– Oświadczenie o dochodach,

– Zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę organizacyjną szkołę/uczelnię do potrzeb PFRON,

– Klauzula informacyjna dla uczestników,

– Oświadczenie o korzystaniu z dofinansowania ze środków PFRON,

– Oświadczenie o posiadaniu wkładu własnego 15% (w przypadku jednej formy kształcenia na poziomie wyższym dla Wnioskodawców zatrudnionych),

– Oświadczenie o posiadaniu wkładu własnego 65% (w przypadku więcej niż jedna forma kształcenia dla Wnioskodawców zatrudnionych),

– Kserokopia Karty Dużej Rodziny (o ile dotyczy),

– Zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu (o ile dotyczy) z informacją, iż pracodawca nie dofinansowuje studiów,

– Zaświadczenie o posiadaniu asystenta osoby niepełnosprawnej (o ile dotyczy),

– Zaświadczenie o studiowaniu w przyspieszonym trybie (o ile dotyczy),

– Zaświadczenie o poszkodowaniu w 2018/2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych (o ile dotyczy).

Dowiedz się więcej! Informacje szczegółowe na temat: wsparcia finansowego, Systemu Obsługi Wsparcia oraz o wymaganych załącznikach można uzyskać dzwoniąc pod numer (18) 33 37 912. Informacji udziela Pani Joanna Kuźniacka.

Odwiedź także stronę PORTAL SOW PFRON.

Zachęcamy!

image_pdfimage_print