Już za nami konferencja pn. Niepełnosprawny i Senior – aktywny i bezpieczny

/ Aktualności

W dniu 26 listopada 2019 roku odbyła się konferencja pt. „Niepełnosprawny i Senior – aktywny i bezpieczny”. Organizatorem spotkania był Powiat Limanowski, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dobrej. Spotkanie ściśle związane było z obchodami Ogólnopolskiego Dnia Seniora oraz Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

Konferencja była okazją do przedstawienia możliwości wspierania seniorów i osób niepełnosprawnych w ich codziennych problemach. Dotyczyła potrzeb wynikających ze stanu zdrowia, kondycji psychicznej i fizycznej oraz świadomości poczucia bezpieczeństwa.

Z ramienia Powiatu Limanowskiego w konferencji wzięli udział Wicestarosta Limanowski – Agata Zięba, Przewodnicząca Komisji ds. Pomocy Społecznej Rady Powiatu Limanowskiego – Dorota Stanisławczyk, Kierownik Biura Promocji, Kultury i Turystyki – Mateusz Pietrzak oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej – Monika Nawalaniec.

W pierwszym wykładzie Pani Agata Zięba – Wicestarosta Limanowski przedstawiła temat pn. Realizacja wybranych zadań dla osób niepełnosprawnych, w którym omówiła działania Powiatu Limanowskiego na rzecz mieszkańców, tj. działalności Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Ortopedycznego oraz zalety posiadania Koperty Życia (pakietu informacji o stanie zdrowia).

Następnie psycholog Pani Agnieszka Ozga – Kaczmarska wygłosiła wykład pn. Przemoc w stosunku do osób starszych i niepełnosprawnych. Omówiła w nim czym jest przemoc i jakie są jej rodzaje oraz dokonała analizy cyklu przemocy. Zwróciła także uwagę, że przemoc wobec osób starszych i niepełnosprawnych jest zjawiskiem występującym zarówno w środowisku domowym, jak również w instytucjach opiekuńczych i leczniczych. Najczęściej wynika ze zjawiska nadużycia władzy lub nadużycia zaufania.

Kolejnym prelegentem był Pan Robert Wolny – ratownik, który w wykładzie pn. Rozpoznawanie pierwszych objawów (zagrożenia kardio i neurologiczne) u osób w wieku podeszłym, przypomniał zebranym jak istotne jest wczesne rozpoznanie i reagowanie na objawy choroby. Opisał prawidłowy sposób wzywania służb ratunkowych. Za pomocą ćwiczeń na fantomie zaprezentował resuscytację krążeniowo – oddechową.

Następnie dietetyk – Pani Anna Bubula zapoznała obecnych z Piramidą Zdrowego Żywienia i Stylu Życia oraz wskazała zasady prawidłowego żywienia i najważniejsze elementy stylu życia, których realizacja daje szansę na prawidłowy funkcjonowanie, sprawność intelektualną i fizyczną oraz długie życie w zdrowiu.

W kolejnym temacie „Świadomy i bezpieczny senior” – aspirant Jolanta Mól, rzecznik prasowy KPP Limanowa, opisała sposoby działania oszustów i naciągaczy okradających zazwyczaj osoby starsze lub samotne oraz zachęcała zebranych do wzmożonej czujności wobec nieznajomych.

W ostatnim wykładzie Pani Kamila Szubryt-Kuc – p. o. Powiatowego Rzecznika Konsumentów zapoznała zebranych z uprawnieniami, obowiązkami oraz zadaniami należnymi rzecznikowi w zakresie ochrony konsumentów.

Po zakończeniu części konferencyjnej miały miejsce indywidualne konsultacje specjalistów i przedstawicieli instytucji: dietetyka,  pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

Opublikowany przez PCPR Limanowa Czwartek, 28 listopada 2019

image_pdfimage_print