Program “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – zgłoś swój udział do 24 stycznia 2020 r.!

/ Aktualności
asystent, niepełnosprawni, integracja

Powiat Limanowski rozważa możliwość przystąpienia do Programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, który adresowany do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu ww. osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

W związku z powyższym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej zwraca się z prośbą do osób z niepełnosprawnością, które chcą skorzystać z usług asystenta o kontakt z naszym Centrum pod nr telefonu 18 33 37 825 do dnia 24 stycznia 2020 r.

Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020

Więcej informacji o Programie “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” znajdziesz >>TUTAJ<<

Źródłem finansowania Programu są środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, którego główną ideą jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

 

image_pdfimage_print