Konsultacje społeczne projektu “Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2023”

/ Aktualności
konsultacje społeczne

Szanowni Państwo w dniu dzisiejszym rozpoczynają się konsultacje społeczne prowadzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej dotyczące projektu “Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2023”. Celem konsultacji jest poznanie Państwa opinii, propozycji oraz ewentualnych uwag na temat projektu Programu będącego przedmiotem konsultacji.

Konsultacje społeczne prowadzone są w formie zbierania pisemnych opinii, propozycji i uwag do projektu ww. dokumentu, które należy składać na formularzu konsultacji do 25 września 2020 roku drogą elektroniczną, poprzez skrzynkę mailową Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej na adres: pcpr@powiat.limanowski.pl, bądź osobiście w siedzibie Centrum – ul. Józefa Marka 9, 34 – 600 Limanowa.

Wszelkich wyjaśnień dotyczących spraw objętych konsultacjami udzielają koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej Pani Ewelina Pazdur oraz Pani Justyna Gawron, ul. Matki Boskiej Bolesnej 16, 34 – 600 Limanowa, tel. (18) 44-99-757.

Poniżej znajdą Państwo projekt konsultowanego Programu oraz formularz konsultacji, na którym prosimy składać swoje opinie, uwagi i propozycje do projektu ww. dokumentu.

Konsultacje potrwają do 25 września 2020 r.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia w nich udziału!

Formularz_konsultacji

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2023

image_pdfimage_print
Skip to content