Konkurs artystyczny pn. „W rodzinie może być szczęście” – zapraszamy do wzięcia udziału!

/ Aktualności
Niebieski napis "KONKURS" na białym tle

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej zachęca dzieci i młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych Powiatu Limanowskiego do udziału w konkursie artystycznym pn. „W rodzinie może być szczęście”.

Uczniowie przygotowują pracę artystyczną zachęcającą do promowania i kształtowania pozytywnych emocji, szczególnie szeroko pojętego szczęścia i radości w relacjach rodzinnych oraz zachowań wolnych od przemocy, głównie w środowisku rodzinnym.

Prace artystyczne należy przesłać lub dostarczyć osobiście wraz z formularzem zgłoszeniowym (załącznik nr 1 do regulaminu konkursu) do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa do dnia 25 listopada br. do godziny 14.00 (decyduje data wpływu).

Praca powinna być opisana (szczegóły w regulaminie i formularzu zgłoszeniowym).

Więcej informacji o wymogach formalnych można znaleźć w załączonym poniżej Regulaminie.

Celem konkursu jest szerzenie wśród dzieci i młodzieży postaw prospołecznych, zachęcanie uczniów do dzielenia się radością i szerzenie uczuć związanych ze szczęściem rodzinnym.

W razie pojawiających się pytań i trudności prosimy o kontakt telefoniczny z Panią Joanną Kuźniacką pod numerem (18) 33-37-912.

REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO

Załącznik nr 1 do Regulaminu – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Konkurs artystyczny pn. „W rodzinie może być szczęście”

 

image_pdfimage_print
Skip to content