WAŻNE! Informacja dla osób z pieczy zastępczej z terenu Ukrainy

/ Aktualności
Ważny komunikat. Informacja dla osób z pieczy zastepczej z terenu Ukrainy

Osoby z pieczy zastępczej z terenu Ukrainy, przebywające aktualnie na terenie Powiatu Limanowskiego proszone są o zgłaszanie się do Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej (adres: Limanowa ul. Matki Boskiej Bolesnej 16 tel. 18 44 99 757).

Pracownicy zespołu udzielą wszelkiej niezbędnej pomocy  i wsparcia, a także udzielą informacji dotyczących dalszych procedur związanych z pobytem w Polsce.


Особи з прийомної сім’ї з України, які зараз перебувають у Лімановому повіті, просять з’явитися до команди прийомної сім’ї Повітового центру допомоги сім’ї в м. Ліманова ( адреса: м. Ліманова, вул. Матки Боскей Болесней, 16, тел. 18 44 99 757).  Співробітники команди нададуть всю необхідну допомогу та підтримку, а також нададуть інформацію щодо подальших процедур, пов’язаних із перебуванням у Польщі.

image_pdfimage_print
Skip to content