Zostań uczestnikiem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tymbarku!

/ Aktualności
Uczestnicy WTZ machający do zdjęcia na wycieczce

Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ) przy Stowarzyszeniu Remedium powstał w 1993 roku i obejmuje rehabilitacją 60 uczestników, wśród których są osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Jest to placówka pobytu dziennego.

Uczestnictwo w zajęciach jest nieodpłatne. Zapewniony jest również nieodpłatny dowóz  naszymi busami na wybranych trasach.

Cel Warsztatu

Profesjonalne wspomaganie osób z niepełnosprawnościami w zakresie rozwoju poznawczego, społecznego, ruchowego, w procesie kompleksowej rehabilitacji sprzyjającej przystosowaniu do maksymalnie samodzielnego życia

Kto może zostać uczestnikiem WTZ?

Uczestnikiem Warsztatu może być każda pełnoletnia osoba z niepełnosprawnością, która wyraża chęć korzystania z dostępnych w WTZ form rehabilitacji oraz spełnia wymagania formalne, czyli posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz wskazanie dotyczące udziału w terapii zajęciowej.

Na czym polegają zajęcia?

Zajęcia polegają na różnorodnych formach terapii , które realizowane są w pracowniach: krawiecko-hafciarskiej, gospodarstwa domowego, tkackiej, muzyczno-teatralnej, komputerowej, introligatorskiej, plastycznej, rehabilitacyjnej, przyrodniczej, ceramicznej oraz stolarskiej.

Uczestnicy biorą udział w różnych wydarzeniach i spotkaniach integracyjnych, wyjazdach do kina, teatru, wycieczkach jedno- i kilkudniowych. Biorą też czynny udział w różnych formach prezentacji swoich sprawności i umiejętności. Zdobywają nagrody, medale i dyplomy podczas imprez sportowych i artystycznych.

Zapewniona jest również opieka psychologa.

Jakie są korzyści z uczestnictwa w WTZ?

Warsztat Terapii Zajęciowej przygotowuje osobę niepełnosprawną do życia w środowisku społecznym, daje perspektywę życiową, otwiera na kontakty z innymi ludźmi, daje szansę na usamodzielnienie, rozwijanie zdolności. Poprzez rozwijanie umiejętności zawodowych stwarza możliwość podjęcia zatrudnienia

 Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w WTZ zapraszamy do naszej siedziby:

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „ Remedium”, 34-650 Tymbark 158

Poniedziałek- piątek, godz. 7:00-15:00

tel.: 18 3325393

e-mail: stowrem@vp.pl

www.remedium-tymbark.pl

Strona Facebook: Stowarzyszenie “Remedium” Warsztat Terapii Zajęciowej | Facebook

Prace wystawione jednej z uczestniczek WTZPoduszka ozdobiona jednej z uczestniczek WTZUczestnik pokazujący swoją pracę plastyczną obrazUczestnik pokazujący własną pracę.Ceramika prace uczestników WTZ

image_pdfimage_print
Skip to content