Nabór na bezpłatne szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową!!!

/ Aktualności
chłopek z palcem wskazującym do góry i czerwonym dużym wykrzyknikiem w drugiej ręce

Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc na bezpłatne szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową!!!

Nabór chętnych do udziału w szkoleniu trwa do 7 listopada 2022 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu dla kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową, które odbędzie się w dniach 18,19,20 listopada 2022 r. oraz 25, 26,27 listopada 2022 r.

Kandydaci do sprawowania funkcji rodziny zastępczej muszą spełniać następujące warunki:

  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
  • nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
  • wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
  • nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych,
  • stan zdrowia pozwala im na właściwą opiekę nad dzieckiem,
  • przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  • mają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb,
  • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nie figurują w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym,
  • co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Zgłaszać mogą się zarówno osoby pozostające w związku małżeńskim jak i osoby samotne.

Osoby spełniające powyższe wymagania zachęcamy do kontaktu z pracownikami Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej osobiście Limanowa ul. Matki Boskiej Bolesnej 16 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15-15.15 lub telefonicznie – tel. 18 44 99 757.

image_pdfimage_print
Skip to content