3 października 2023 r. – spotkanie grupy wsparcia pracowników socjalnych i asystentów rodziny

/ Aktualności
Splecione dłonie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej zaprasza pracowników socjalnych i asystentów rodziny na spotkanie grupy wsparcia, które odbędzie się we wtorek 3 października 2023 r. o godzinie 12:00. w sali konferencyjnej 204 budynku B Starostwa Powiatowego w Limanowej.

Celem ogólnym spotkań grupy wsparcia jest m.in. uzyskanie wsparcia zarówno emocjonalnego jak i merytorycznego poprzez dzielenie się wzajemną pomocą w rozwiązywaniu trudności w pracy. Spotkania zawierają interwizję i doradztwo.

Tematyka spotkania w dniu 3 października br. dotyczyć będzie opracowywania dokumentacji grup diagnostyczno – pomocowych i zespołów interdyscyplinarnych, niezbędnych do realizacji zadań przeciwdziałania przemocy domowej – zmiany w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1249 z późn. zm.).

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie tutejszego Centrum przy ul. Józefa Marka 9 (I p., pok. 138a), telefonicznie: (18) 33-37-912.

Szczegółowych informacji udziela Joanna Kuźniacka.

image_pdfimage_print
Skip to content