Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Od 20 lutego br. w budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej (parter, Klub Pracy, ul. Józef Marka 9) rozpoczął swoją działalność Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem prowadzony przez Stowarzyszenie „Podhale – Nasz Dom”. Projekt pt. „Sieć pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym oraz pomocy świadkom i osobom im najbliższym” realizowany w ramach Programu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym na lata 2019 – 2021.

Pismo informacyjne – Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestepstwem

Do Punktu mogą się zgłaszać osoby, które zostały pokrzywdzone różnego typu przestępstwami m.in. przeciwko mieniu (kradzież, oszustwo, uszkodzenie mienia), przeciw rodzinie i opiece (znęcanie się, przemoc domowa, uchylanie się od alimentów), przeciwko wolności (groźba karalna, stalking, pozbawienie wolności, handel ludźmi) oraz przeciwko zdrowiu i życiu (uszkodzenia ciała, pobicie, nieumyślne spowodowanie śmierci, zabójstwo).

Kompleksowa oferta Punktu skierowana jest do osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz do osób im najbliższych i obejmuje bezpłatną:
pomoc osoby pierwszego kontaktu (dotyczy również świadków przestępstwa),
pomoc psychologiczną (dotyczy również świadków przestępstwa),
pomoc prawną,
pomoc psychiatryczną,
pomoc tłumacza (także tłumacza jęz. migowego).

W ramach oferty znajduje się również pomoc materialna mająca na celu łagodzenie skutków przestępstwa. Między innymi są to środki, które mogą być przeznaczone na:
zakup leków i materiałów ortopedycznych,
czasowe zakwaterowanie i udzielenie schronienia,
dopłaty do zobowiązań czynszowych i rachunków za media,
dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb osoby niepełnosprawnej,
zakup odzieży, żywności, wyposażenia mieszkania i sprzętów AGD.

WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY OSOBIE POKRZYWDZONEJ PRZESTĘPSTWEM, ŚWIADKOWI LUB OSOBIE NAJBLIŻSZEJ_załącznik nr 3 do umowy

W Punkcie proponuje się także bezpłatną pomoc psychologiczną świadkom przestępstw oraz osobom im najbliższym, np. w celu uporania się z traumą związaną z uczestniczeniem w dramatycznym zdarzeniu o charakterze przestępstwa.

Na uwagę zasługuje fakt, że Punkt jest zlokalizowany w ścisłym centrum Limanowej co ułatwia dotarcie osobom przyjezdnym, korzystającym z komunikacji publicznej.

Punkt czynny jest w następujących godzinach:
Poniedziałek: 15.30 – 19.30
Wtorek: 15.30 – 19.30
Środa: 15.30 – 19.30
Czwartek: 15.30 – 19.30

Dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu, tel. 783-222-800

Więcej informacji na temat pomocy pokrzywdzonym przestępstwami można znaleźć w poniższych linkach:
Departament Funduszu Sprawiedliwości
Podhale Nasz Dom

image_pdfimage_print