Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Limanowej

Od 20 lutego 2019 rozpoczął swoją działalność Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem prowadzony przez Stowarzyszenie „Podhale – Nasz Dom”. Projekt pt. „Sieć pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym oraz pomocy świadkom i osobom im najbliższym” realizowany w ramach Programu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym na lata 2019 – 2021.

Pismo informacyjne – Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Do Punktu mogą się zgłaszać osoby, które zostały pokrzywdzone różnego typu przestępstwami m.in. przeciwko mieniu (kradzież, oszustwo, uszkodzenie mienia), przeciw rodzinie i opiece (znęcanie się, przemoc domowa, uchylanie się od alimentów), przeciwko wolności (groźba karalna, stalking, pozbawienie wolności, handel ludźmi) oraz przeciwko zdrowiu i życiu (uszkodzenia ciała, pobicie, nieumyślne spowodowanie śmierci, zabójstwo).

Kompleksowa oferta Punktu skierowana jest do osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz do osób im najbliższych i obejmuje bezpłatną:
pomoc osoby pierwszego kontaktu (dotyczy również świadków przestępstwa),
pomoc psychologiczną (dotyczy również świadków przestępstwa),
pomoc prawną,
pomoc psychiatryczną,
pomoc tłumacza (także tłumacza jęz. migowego).

W ramach oferty znajduje się również pomoc materialna mająca na celu łagodzenie skutków przestępstwa. Między innymi są to środki, które mogą być przeznaczone na:
zakup leków i materiałów ortopedycznych,
czasowe zakwaterowanie i udzielenie schronienia,
dopłaty do zobowiązań czynszowych i rachunków za media,
dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb osoby niepełnosprawnej,
zakup odzieży, żywności, wyposażenia mieszkania i sprzętów AGD.

WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY OSOBIE POKRZYWDZONEJ PRZESTĘPSTWEM, ŚWIADKOWI LUB OSOBIE NAJBLIŻSZEJ_załącznik nr 3 do umowy

W Punkcie proponuje się także bezpłatną pomoc psychologiczną świadkom przestępstw oraz osobom im najbliższym, np. w celu uporania się z traumą związaną z uczestniczeniem w dramatycznym zdarzeniu o charakterze przestępstwa.

Na uwagę zasługuje fakt, że Punkt jest zlokalizowany w ścisłym centrum Limanowej co ułatwia dotarcie osobom przyjezdnym, korzystającym z komunikacji publicznej.

Punkt czynny jest w następujących godzinach:
czwartek 12:00-18:00
poniedziałek, wtorek, środa 8:00-13:00

Więcej informacji pod numerem telefonu – 783 222 800

Szersze informacje na temat pomocy pokrzywdzonym przestępstwami można uzyskać:
Departament Funduszu Sprawiedliwości
Podhale Nasz Dom

Ulotka Nie jesteś sam stowarzyszenie podhale nasz region

image_pdfimage_print
Skip to content