• Rodzina 500+” dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych