Niepełnosprawni

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej realizuje na rzecz osób z niepełnosprawnością zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573) oraz aktach wykonawczych, w tym:

  • Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 926),
  • Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1061 ze zm.),
  • Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r.  w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 230 poz. 1694 ze zm.),
  • Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (t.j. Dz.U. 2004 r. Nr 63 poz. 587 ze zm.).

Dodatkowo tutejsze Centrum realizuje programy ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

  • Program wyrównywania różnic między regionami III,
  • Aktywny samorząd,
  • Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi.

PRZYZNANE NAGRODY

Statuetka Brązowego „Cyrenejczyka” 2010

Nagroda Cyrenejczyk

Przyznana za życzliwość wobec osób niepełnosprawnych ruchowo oraz wieloletnią współpracę z Katolickim Stowarzyszeniem „Cyrenejczyk” i Duszpasterstwem Niepełnosprawnych Ruchowo Diecezji Tarnowskiej

Statuetka CyrenejczykaStatuetka Cyrenejczyka

 

Wyróżnienie i przyznanie tytułu Samorząd Równych Szans 2015 za działania podejmowane na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Samorząd Równych Szans 2015

Edycja ogólnopolska za projekt: Pociąg do aktywności – program  aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie  limanowskim.

Wyróżnienie przyznane przez Fundację Instytutu Rozwoju Regionalnego w ramach działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Nagrodzony projekt prowadzony był w latach 2008 – 2015 pn. „Pociąg do aktywności- program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany był m.in. do osób niepełnosprawnych oraz rodziców dzieci niepełnosprawnych. W ramach powyższego projektu zorganizowano kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, m.in. kursy: prawa jazdy, komputerowy, księgowości, cukierniczy, obsługi kasy fiskalnej, obsługi wózka widłowego i koparko-ładowarki, kosmetyczny i inne. Zapewniono także uczestnikom projektu spotkania z psychologiem i pedagogiem, logopedą, rehabilitantem oraz terapeutą zajęciowym. Uczestnicy mieli także możliwość uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz spotkaniach integracyjnych.

 

Przyznanie statuetki i tytułu Małopolski Samorząd Równych Szans 2016 – edycja małopolska – za działania podejmowane na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Samorząd Równych Szans 2016

 

Za projekt pod nazwą „Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Ortopedycznego prowadzona przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej”

 

 

 

 

 

 

Wyróżnienie i przyznanie tytułu Samorząd Równych Szans 2016 – edycja ogólnopolska – za działania podejmowane na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Za projekt pod nazwą „Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Ortopedycznego prowadzona przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej”

Samorząd Równych Szans 2016Samorząd Równych Szans 2016Samorząd Równych Szans 2016

image_pdfimage_print
Skip to content