Niepełnosprawni

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej realizuje zadania na rzecz osób niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej.

W roku 2015 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie otrzymało wyróżnienie przyznane przez Fundację Instytutu Rozwoju Regionalnego w ramach działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Nagrodzony projekt prowadzony był w latach 2008 – 2015 pn. „Pociąg do aktywności- program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany był m.in. do osób niepełnosprawnych oraz rodziców dzieci niepełnosprawnych. W ramach powyższego projektu zorganizowano kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, m.in. kursy: prawa jazdy, komputerowy, księgowości, cukierniczy, obsługi kasy fiskalnej, obsługi wózka widłowego i koparko-ładowarki, kosmetyczny i inne. Zapewniono także uczestnikom projektu spotkania z psychologiem i pedagogiem, logopedą, rehabilitantem oraz terapeutą zajęciowym. Uczestnicy mieli także możliwość uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz spotkaniach integracyjnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej w celu wspierania osób niepełnosprawnych realizuje m.in. takie zadania jak:

-organizacja imprez rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych i turystycznych dla osób niepełnosprawnych,

-umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,

-realizacja w latach 2008-2015r. projektu „Pociąg do aktywności- program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

-współpraca z organizacjami pozarządowymi i gminami w zakresie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych,

-likwidacja barier architektonicznych w komunikowaniu się w instytucjach świadczących pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych, szkołach, placówkach ogólnodostępnej służby zdrowia,

-likwidacja barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych związanych z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

-udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym w celu umożliwienia maksymalnie samodzielnego funkcjonowania m.in. poprzez dofinansowanie zaopatrzenia w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

-likwidacja barier transportowych w instytucjach świadczących pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych,

-stworzenie systemu sprawnego przepływu informacji do środowiska osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem różnorodnych ogólnodostępnych źródeł przekazu,

-poprawa skuteczności i systemu wspierania osób niepełnosprawnych na rynku pracy,

-podnoszenie i stały rozwój form pomocy i świadczeń w instytucjach wspierających,

-wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym i chronionym rynku pracy,

-wspieranie osób niepełnosprawnych, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą,

-szkolenia i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych w celu zaktywizowania zawodowego,

-podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych w instytucjach realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz członków organizacji pozarządowych,

-zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych do informacji o instytucjach i organizacjach działających na ich rzecz, formach wsparcia i pomocy oraz o przysługujących im prawach.

 

Z tutejszym Centrum współpracuje Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Do zakresu działań powiatowej rady należy:

-inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych,

-opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

-ocena realizacji projektów,

-opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

 

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej opracowuje i realizuje Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.

 

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Limanowskiego na lata: 2015-2020POBIERZ PDF
Sprawozdanie z realizacji w 2018 roku – Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Limanowskiego na lata 2015 – 2020POBIERZ PDF
image_pdfimage_print